03 / 10 / 2022

Antalya Defterdarlığı Kalkan Beldesi'nde 8 arsa satıyor!

Antalya Defterdarlığı Kalkan Beldesi'nde 8 arsa satıyor!

Antalya´daki hazine arazilerinin satışını gerçekleştirerek ekonomiye katma değer oluşturmayı hedefleyen Antalya Defterdarlığı arsa satışlarını sürdürüyorAntalya´daki hazine arazilerinin satışını gerçekleştirerek ekonomiye katma değer oluşturmayı hedefleyen Antalya Defterdarlığı arsa satışlarını sürdürüyor.  En son Kaş´a bağlı Kalkan Beldesinde bulunan toplam 4 bin 220 metrekare yüz ölçümündeki 8 arsayı satışa çıkaran Defterdarlık, bu arsalar için toplam 2 milyon 647 bin TL tahmini bedel talep ediyor.

Açık teklif usulü ile 15 Eylül 2010 tarihindeki ihale, Kaş Malmüdürlüğünde gerçekleştirilecek. Tamamı Kalkan Belediyesi sınırları içinde kalan arsalar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ayrıldı.

Ödemede kolaylık tanıyor
Arsaları alacaklara ödemede de kolaylık tanıyan Defterdarlık, satış bedelinin en az dörtte birini peşin olarak tahsil ettikten sonra geriye kalanı için iki yıl vade tanıyor. Bu dönem içinde 8 eşit taksitle ödemenin gerçekleşmesini isteyen Defterdarlık, aylık yüzde 0.75 oranında faiz uyguluyor. Hazine´ye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelerin vergi resim ve harcına ödeme yapılmayacağının altını çizen Defterdarlık, bu taşınmazların 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacağını da dile getirdi.
Geri Dön