24 / 05 / 2022

Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak!

Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak!

Antalya Havalimanı'nın Kapasite Artırımına Yönelik İlave Yatırımların Yapımı ile İç/Dış Hatlar, Genel Havacılık, CIP Terminalleri ve Mütemmimlerin İşletme Haklarının Kiraya verilmesi işi ihale edilecek.Antalya Havalimanı'nın Kapasite Artırımına Yönelik İlave Yatırımların Yapımı ile İç/Dış Hatlar, Genel Havacılık, CIP Terminalleri ve Mütemmimlerinin İşletme Haklarının Kiraya verilmesi işi ihale edilecek. İhale  


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
21.04.2005 Tarih ve 5335 Sayılı Kanunun 33. Maddesi Kapsamında; Antalya Havalimanının Kapasite Artırımına Yönelik İlave Yatırımların Yapımı İle İç/Dış Hatlar, Genel Havacılık, CIP Terminalleri ve Mütemmimlerinin İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine İlişkin İhale İlanı

 

Antalya Havalimanı nda kapasite artırılacak!


1.Söz konusu işe ait ihale, 31/01/2020 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1.Kat Konferans Salonunda İhale Komisyonunca İstekliler ve Kamuoyu huzurunda kapalı zarf içerisinde teklif almak suretiyle Açık Arttırma usulüne göre yapılacaktır.
2.İhaleye katılmak için ihale dosyasının KDV Dahil 100.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir. Ancak İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü KÖİ Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler.
3.İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 100.000.- TL’yi DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan T.Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğü 336 no’lu odaya müracaat ederek dosyalarını alabileceklerdir. Bunun yanı sıra dosya bedelini Vakıfbank DHMİ Bağlı Şubesi (TL) TR130001500158009545790563 İBAN nolu hesabına yatırmaları ve
buna dair makbuz ile iletişim bilgilerini [email protected] adresine göndermeleri halinde isteklilere kullanıcı adı ve şifre verilecektir. İstekliler, bahse konu kullanıcı adı ve şifre ile bulut.dhmi.gov.tr adresinden ihale dosyasına ulaşabileceklerdir. (İhale bedeli faturası için DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.) İstekliler bu iki usulden birini tercih edebileceklerdir.
4.Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından İdarenin KÖİ Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranılacak şartlar İhale Şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 40.000.000,- EURO (kırkmilyon EURO)veya ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı;
a) Tedavüldeki Türk Lirası,
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
6. Anılan iş 21.04.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 33. Maddesinde belirtilen Usul ve Esaslar Dahilinde yürütülecektir.
7. İhale 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale Kanunlarına tabi olmayıp, İdare uygun teklifi tespit etmede, kiralama ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.
DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06330 Etiler/Ankara
Telefon (312) 204 2305 / 204 2725 Fax: (312) 213 74 57
e-posta: [email protected]