Antalya Myra Evleri'nde icradan 135 bin TL'ye satılık ofis!

 Antalya Myra Evleri'nde icradan 135 bin TL'ye satılık ofis! Antalya Myra Evleri'nde icradan 135 bin TL'ye satılık ofis!

Antalya Muratpaşa ilçesinde bulunan Myra Evleri'ndeki ofis 135 bin TL'ye icradan satılacak. Satış, 17 Temmuz Salı günü 14:50-15:00 saatleri arasında yapılacak

İlan şöyle;


T.C. ANTALYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Dosya No:2011-11216 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan:


Tapu Kaydı : Antalya ili Muratpaşa ilçesi Demircikara Mah. 8466 ada 11 parsel de kayıtlı A Blok 4. kat 7 nolu bağımsız bolümde bulunan büro cinsli taşınmaz


özellikleri: Satışa konu taşınmaz" Çağlayan Mah. Bülent Ecevit Blv. 2038 Sk. Adresindeki Myra Evleri A Blok 4, katta ’ bulunmaktadır. Bülent Ecevit Bulvarı ile 2038 nolu sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. A Bloğun giriş katında Genpa alışveriş merkezi ile işbir yatak satış mağazası vardır. Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer altyapı hizmetleri gelmiştir. Taşınmazın bulunduğu bina zemin+asma kat+4 normal kat olarak inşaa edilmiş olup satışı istenilen taşınmaz 4. katta kuzey-güney-doğu cepheli bürodur. 90 m2 alana sahiptir. 1 salon, mutfak, banyo ve wc bölümleri vardır. Taşınmaz kıymet takdiri tarihi itibariyle %90 tamamlanmış % 10'luk kısmı bitirilmemiştir. Taşınmazın; büro giriş kapısının takılı olduğu, dış cephe pvc doğramalarının, ısı camlarının takılmış olduğu, tavan ve duvarlarına saten alçı sıva yapılmış olduğu, sıhhi tesisatla ilgili ankastre pis su ve temiz su borularının döşenmiş olduğu, elektrik tesisatı ile ilgili sıva altı boru ve kablolarının çekilmiş olduğu, iç kapılarının takılmış olduğu,banyo-wc taban seramik kaplamaları İle duvar fayans kaplamalarının yapılmış olduğu, mutfak taban seramik kaplama ve tavan ve duvarlarını saten alçı sıva yapılmış olduğu ıslak zeminlerin seramik kaplamalannın yapılmış olduğu, mutfak tezgah ve dolaplarının yapılmamış olduğu, sıhhi tesisat He ilgili armatürlerin takılmamış olduğu, salon tabanının beton olduğu taban kaplamalarının yapılmamış olduğu, wc de lavabo,musiuk ve hela taşı, klozetin takılmamış olduğu.banyod lavabo,duş teknesi,banyo bataryası,hela taşı ve klozetin takılmamış olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir İmar Durumu: Dosya içerisinde bulunan imar çapına göre; Ayrık Nizam E=0.20/0.80 Emsalli, Kat adedi 4, saçak seviyesi 1450 mt. Toplam İnşaat Alanı 4559,20 m2. Yola çekme mesafesi 5 mt.


Muhammen Değeri : 135.000,00 YTL

Satış Saati : 1450-15.00

İpotekten ari olarak satılarak paraya çevrilecektir.


Satış Şartları:


1-Satış 17.07.2012 Salı günü yukarıda yazılı saatler arasında ANTALYA 4.İCRA MÜDÜRLÜCÜnde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar versa aiacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık¬mazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 27.07.2012 Cuma günü yukanda yazılı saatler arasında ANTALYA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜnde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösteriler nüddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edile^ ymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazi alması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazi alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirakedeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (T.Urası veyî devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar milli bir bankanın temin mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere ıneN verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve tessr- masraflan ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*} bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle  masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri laanar aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureliyle ihalenin feshine sebep olar alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacak».


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ite saoş imm tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur.


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

BN: 36507


İlan için