Antalya'da 6 milyon 655 bin 870 TL'ye satılık işyeri!

Antalya'da 6 milyon 655 bin 870 TL'ye satılık işyeri! Antalya'da 6 milyon 655 bin 870 TL'ye satılık işyeri!

Antalya 6. İcra Dairesi Antalya İli Kepez İlçesi'nde yer alan 1.655,00 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan işyerini 18 Eylül 2014 günü saat 11:00 ile 11:10 arası ihaleye çıkarıyor.Antalya 6. İcra Dairesi Antalya İli Kepez İlçesi'nde yer alan 1.655,00 metrekarelik yüzölçümüne sahip olan işyerini 6 milyon 655 bin 870 TL bedelle satıyor. İşyerinin satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.


Belediyenin incelemesine göre taşınmaz 2 bodrum+Zemin+ 1 normal kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. Taşınmaz Karacaoğlan Caddesine cepheli durumdadır. 


TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İli Kepez İlçe, 4439 Ada No,12 Parsel No Muratpaşa Mahalle/Mevkii, Taşınmaz Konuksever Mah. Karacaqoğlan Caddesi no: 73 Carreforu Express Muratpaşa Antalya adresinde bulunan yerdir. İşyerinde birbirinden bağımsız iki ayrı ticari işletme faaliyet göstermektedir.


Kıymeti: 6.548.870.00 TL


1. Satış Günü: 18/09/2014 günü saat 11:00 ile 11:10 arası

2. Satış Günü: 14/10/2014 günü saat 11:00 ile 11:10 arasıSatış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar SATIŞ MEMURLUĞUMUZA HİTAPLI KESİN VE SÜRESİZ banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2853 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/08/2014


İlanın tam metni için tıklayın