Antalya'da hazine ile hisseli 10 bin taşınmaz satılacak!

Antalya'da hazine ile hisseli 10 bin taşınmaz satılacak!Antalya’da, Hazine ile hisseli taşınmazı bulunanlara, hisseli lehine düzenlemeler getiren son yasa uyarınca Hazine payı, doğrudan, ihalesiz, rayiç bedel üzerinden, hisse sahibi vatandaşa satılabilecekAntalya Defterdarı Hidayet Mat yaptığı yazılı açıklamada, ilgili yasada yapılan değişiklik sonucu, Hazine ile hisseli bulunan taşınmazlardaki  Hazine hissesinin doğrudan hissedarına satılabilmesini öngören koşullarda esneklik getirildiğini anımsatarak, Hazine’nin, Antalya’da hisseli olan  toplam 10 bin 450 adet taşınmazda bulunan 1 milyon 390 bin 416 metrekarelik payını satmak istediğini bildirdi.

Mat, Hazine’nin hissedarının talep etmesi halinde bu satışı yapabileceğini belirterek, Hazine ile hisseli taşınmazı bulunanların Antalya Defterdarlığı’na ya da taşınmazın bulunduğu mal müdürlüklerine, Hazine payını satın almak üzere yazılı başvuruda bulunabileceklerini bildirdi.

Mat’ın verdiği bilgiye göre, imar planı sınırları içinde 500 metrekare büyüklüğe sahip arsada 300 metrekarelik Hazine hissesi, önceden hisse oranı yüzde 40’ı geçtiği için hissedarına satılamazken, son yasal düzenleme sonucu Hazine’nin payı 400 metrekarenin altında kaldığı için doğrudan hissedarına satılabilecek.

Aynı şekilde imar planında 2 bin metrekare büyüklüğündeki bir taşınmazda, Hazine payının 600 metrekare olması durumunda önceden hissedara satılamazken, yeni düzenlemede 400 metrekareden büyük olduğu için satılabilecek. Hidayet Mat, Hazine paylarının satışında satış bedelinin dörtte birinin peşin tahsil edildiğini, kalan miktara da 24 ay içinde 8 taksitte ödeme olanağı getirildiğini ve taksitlere de aylık yüzde 0,75 faiz uygulandığını bildirdi.

Mat, Hazine’ye ait taşınmazların satışıyla ilgili düzenlemeler sırasında belgelerin her türlü vergi resim ve harçtan muaf tutulduğunu ve  taşınmazın, satış tarihini izleyen 5 yıl boyunca emlak vergisine de tabi olmayacağını kaydetti.
AA