24 / 05 / 2022

Antalya'da Hazine'den satılık ve kiralık arsalar!

Antalya'da Hazine'den satılık ve kiralık arsalar!

Kaş, Serik ve Gazipaşa İlçelerinde bulunan 10 adet Hazine taşınmazının satış ihaleleri yapılacakAntalya’da bulunan atıl vaziyetteki hazine arsa ve arazilerinin,  ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla yapılan ihalelere Eylül ayı içinde de devam edilecek.  Bu çerçevede, Kaş, Serik ve Gazipaşa İlçelerinde bulunan toplam 25.548 m2 büyüklüğünde, 2.827.000,00 TL değerinde 10 adet Hazine taşınmazının satış ihaleleri yapılacaktır.

Kaş-Kalkan’da Konut Yapımına Uygun Satılık Hazine Arsası….

İhalede satılacak taşınmazlardan, Kaş İlçesi, Kalkan Beldesinde bulunan toplam  4 bin 220 metrekare yüzölçümündeki  8 adet arsa, 2 milyon 647 bin TL bedel üzerinden ihalede satışa çıkarılacaktır. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine açık teklif usulü ile 15 Eylül 2010 Çarşamba günü Kaş Malmüdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

İhalede satışa çıkarılacak arsaların tamamı, Kalkan Belediyesi sınırları içinde kalıp, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, konut alanı olarak ayrılmıştır.

Gazipaşa’da Satılık Tarla…
Gazipaşa İlçesi, Güney Köyü sınırları içinde kalan 16.200 m2 büyüklüğündeki bir adet arazi ise 50.000,00 TL değer üzerinden Gazipaşa Malmüdürlüğünce 2 Eylül 2010 Perşembe günü satış ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz mal plansız alanda kalmaktadır.

Serik de Satılık Ticari Alan…
Ayrıca, Serik İlçesi, Yukarı Kocayatak Mahallesinde bulunan 5.128 m2 büyüklüğünde, 130.000,00 TL değerinde bir  adet arsanın satış ihalesi ise,  açık teklif usulü ile Serik Malmüdürlüğünde 7 Eylül 2010 Salı günü gerçekleştirilecektir. Taşınmazın tamamı planda ticari alan olarak ayrılmıştır.

Bilindiği üzere Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az ¼ ü peşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedele 24 ay içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkânı getirilmiş olup, bu taksitlere ise aylık % 0,75 oranında düşük bir faiz uygulanmaktadır. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi resim ve harçtan istisna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır.   

Gazipaşa’da Kiralık Tarlalar…

Satılacak parsellerin dışında, Gazipaşa ilçesi, Güney, Beyrebucak ve Hasdere  Köylerinde  bulunan 106.590 m2 büyüklüğündeki  5 adet arazi, tarımsal amaçta kullanılmak üzere, toplam 35.150,00 TL  yıllık kira bedeli üzerinden 5 yıl süre ile 2 Eylül 2010 Perşembe günü Gazipaşa Malmüdürlüğünde açık ihale usulü ile kiralama ihaleleri gerçekleştirilecektir.

Kiralanacak taşınmazlarda, ilk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin ÜFE oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.  Kira bedellerinden ayrıca KDV alınmayacaktır. Kiracı tarafından talep edilmesi halinde, ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilir.

Ekonomiye kazandırılması amacıyla ihalesi yapılacak olan Hazine taşınmazları hakkında bilgiler Antalya Defterdarlığı resmi web sitesinde (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) yayınlanmıştır. Ayrıca vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak, Kaş, Serik ve Gazipaşa Malmüdürlüklerinden  ayrıntılı bilgi alabilirler.

----
Maliye Bakanlığı, turizm sektörünün lokomotifi olan Antalya’da atıl durumda bulunan Hazine arazilerini ekonomiye kazandırmak amacıyla yeni satış ihalesi açtı.
        
Antalya Defterdarı Hidayet Mat, yaptığı yazılı açıklamada, turizm bölgelerinden Kaş, Serik ve Gazipaşa ilçelerinde atıl durumda bulunan Hazine’ye ait arazilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni satış ihalesi açtıklarını bildirdi.
        
Mat’ın yaptığı açıklamaya göre, Kaş, Serik ve Gazipaşa ilçelerindeki toplam 25 bin 548 metrekare büyüklüğünde ve 2 milyon 827 bin TL değerinde 10 parça Hazine taşınmazının satış ihaleleri 15 Eylül’de yapılacak.
        
Kaş’a bağlı Kalkan beldesinde konut yapımına uygun toplam 4 bin 220 metrekare yüzölçümündeki 8 adet arsa, toplam 2 milyon 647 bin TL bedel üzerinden satışa çıkarılacak. 15 Eylül Çarşamba günü Kaş Mal Müdürlüğünde yapılacak ihalede satılacak ve konut alanı olarak ayrılan arsaların tamamı, Kalkan Belediyesi sınırları içerisinde yer alıyor.
        
Gazipaşa’nın Güney köyü sınırları içinde yer alan 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki tarla ise 50 bin TL değer üzerinden Gazipaşa Mal Müdürlüğünce 2 Eylül Perşembe günü satılacak. Tarla plansız alanda bulunuyor.
        
Serik ilçesi, Yukarı Kocayatak mahallesindeki 5 bin 128 metrekare büyüklüğünde 130 bin TL değerinde arsa da Serik Mal Müdürlüğünde 7 Eylül Salı günü ihaleyle satılacak. Arazi imar planında ticari alan olarak ayrıldı.
        
Gazipaşa’nın Güney, Beyrebucak ve Hasdere köylerindeki 106 bin 590 metrekare büyüklüğündeki Hazine’ye ait 5 adet arazi de, tarımsal amaçta kullanılmak üzere, toplam 35 bin 150 TL yıllık kira bedeli üzerinden 5 yıl süre
 kiraya verilecek. Kiralama ihalesi 2 Eylül Perşembe günü Gazipaşa Mal Müdürlüğünde açık ihale usulü yapılacak.
AA