Antalya'da Klas Sitesi'nde 120 bin TL'ye icradan 3+1!

Antalya'da Klas Sitesi'nde 120 bin TL'ye icradan 3+1!

Antalya 6. İcra Müdürlüğü, Antalya ili Konyaaltı ilçesi Hurma mahallesinde bulunan Klas Sitesi içindeki 3+1 daireyi 120 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 20 Ocak 2012 Perşembe günü 14:00-14:10 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

ANTALYA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 2011-3563 Ta.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan : Antalya ili, Konyaaltı ilçesi. Hurma Mah, Cilt/sayfa No:19/1802, Ada/Parsel; 20090/3, Ana

Tas. Nitelik: Arsa, BIok/Kat/Giris-B.B.No:A/4/-(Bag.Böl.No:10), Arsa Pay/Payda. 68/2048, Bağ.Böl.Nitelik: Mesken. Hissesi: TAMDIR. Belediye Adresine Göre Sansu Mahallesi, lS3.Sokak No : 9 < 160 > Adresindeki Klas Sitesi A.Blok Apartmanının olduğu yerdir.

Özellikleri: Betonarme karkas yapı tarzında Zemin Kat + 7 Normal kat olarak inşa edilmiştir, Klas Sitesi A.Blok Apartmanının, 5.Katında, Kuzey - Güney - Batı Cepheli Bir Dairedir. Meskendir.Brüt 150m2 Net 125m2 alana sahiptir .İçinde 1 Salon, 3 Oda, Mutfak, Hol, Koridor, Banyo ve WC bölümleri İle, 2 adet balkonu vardır, İç ve dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. Salon ve oda tabanları ahşap parke kaplıdır. Tavan ve duvarları plastik boyadır. Tavan köselerinde kartonpiyer vardır. İç kapılar Amerikan panel kapıdır. Pencereler ve balkon kapıları pvc doğramadır. Mutfak tezgahı mermerit olup, tezgah altında ve üstünde mdf mutfak dolapları vardır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Yer aldığı apartmanda asansör vardır. Elektrik ve su tesisatlıdır. 10 nolu bağımsız bölümün bulunduğu sitede çevre düzenlemesi yapılmış olup açık oto parkı ve yüzme havuzu vardır Keşif esnasında 10 nolu bağımsız bölümde Muharrem Dökmenin kiracı olarak oturmakta olduğu görüldü.

İmar Durumu :  İmar Çapına Göre; Antalya Merkez Hurma Mahallesi, 20090 Ada, 3 nolu parsel. Ayrık Nizam, E= 1.20 Emsalli, Kat Adedi Serbest ( T.İA Nı Geçmemek Kaydıyla) Saçak Seviyesi Kat Adedine Göre Belirlenecektir, Toplam İnşaat Alanı 2457,60m2 dır. Yollardan Çekme Mesafesi 5mt dir,

Değeri:   120.000,00 YTL

Satış Saati: 14.00 -14:10

İpotekten ari olarak satılarak paraaya çevrilecektir.

Satış Şartlan :

1- Satış      20.01.2012 günü yukarıda yazıh saatler arasında Antalya 6. İcra Müdürlügü'nun kapısının önünde (Koridorda) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakî kalmak sartiyle 30.01.2012 günü yukarda yazılı saatler arasında Antalya 6 .İcra Müdürlügü'nun Kapısının önünde (Koridorda) ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak özere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların  toplamından  fazla  olması  ve  bundan  başka  paraya çevirme  ve  paylaştırma

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (T.Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar mîllî bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek özere mehil verilebilir. Tellaliye resmî, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle fai ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler île on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili île sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın No: 74115

www.bik.gov.tr

İlan için tıklayın!