10 / 12 / 2022

Antalya'da Yeni Kervansaray Sitesi'nde 180 bin TL'ye daire! İcradan!

Antalya'da Yeni Kervansaray Sitesi'nde 180 bin TL'ye daire! İcradan!

T.C. Antalya 15. İcra Müdürlüğü, Yeni Kervansaray Sitesi'ndeki daireyi 180 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 01 Haziran 2012 Cuma günü 14:20-14:30 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

 

T.C. ANTALYA 15.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN CAYRİMENKULÜN ACIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2012/13573 E. Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda cinsi, kıymeti, adedi, evsafı ile satış şartları belirtilen taşınmaz müdürlüğümüzce acık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler icln işbu satıs ilanının gazete ile ilanen tebliği yerine kaim olacağı ilanen ve tebligen duyurulur. Tapu Kaydı: Antalya İli, Muratpasa İlçesi, Demircikara Mahallesi, 8465 Ada, 13 parselde kayıtlı 4.197,00 m2' lik arsa üzerine kumlu 282/16788 Arsa paylı, C Blok Beşinci Kat, 15 nolu Mesken vasıflı taşınmaz. İmar Durumu: Antalya ili, Muratpasa İlçesi, Demircikara Mahallesi, 8465 Ada, 13 parselde kayıtlı C Blok 15 nolu Mesken vasıflı taşınmazın üzerinde bulunduğu arsa vasfındaki taşınmaz, Muratpasa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nden alınmış olan 29/02/2012 Tarih ve 976 Sayılı İmar Durum belgesine göre 1/1000 ölçekli İmar durum belgesinde ayrık nizam 4 kat 020/080 yapılanma koşullu, saçak seviyesi 14.50 mt konut İmarlı taşınmazın üzerinde 20.04.2004 Tarih ve 09/19 No'lu yapı ruhsatıyla kat irtifakı kurulmuştur. Taşınmazın Hail Hazır Durumu: Antalya ili, Muratpasa İlçesi, Demircikara Mahallesi, 8465 Ada, 13 parselde kayıtlı C Blok 15 nolu Mesken vasıflı taşınmazın bulunduğu bina şehrin genelde konut İmarlı bölgelerinden olan Muratpasa Çağlayan Mahallesinde 2039. Sokak üzerinde bulunmaktadır. Çağlayan Mahallesinde yapılaşma tamamlanmış, alt yapı hizmetlerinden yol, su, elektrik, kanal mevcut olup taşınmaza günün her saatinde toplu ve özel ulaşım imkanlarıyla ulaşım mümkündür, yakın mesafede okul, park, alışveriş Merkezi gibi sosyal donatı alanları bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın posta adresi Muratpasa Çağlayan Mahallesi, 2039 Sokak Yeni Kervansaray Sitesi C Blok 5. Kat Daire No: 15 Antalya'dır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu bina düz bir zemin üzerinde 3 cepheden tali yola istikametli konumda ihate duvarı çekilmiş, çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılmış, acık otoparklı olup taşınmazın bulunduğu C Blok bina betonarme karkas inşaat sisteminde 2 Bodrum + zemin + 9 katlı olarak Insa edilmiş binanın 2. Bodrum katında müştemilat, 1. Bodrum katta 3 Dükkan, zemin ve diğer her normal katın her birinde 2 daire olmak üzere binada toplam 23 B. Bölüm bulunmaktadır. Binanın dıs cephesi sıva üzerine akrllik boyalı merdiven duvarları yağlı boyalı, merdivenler ve kat sahanlıkları mermer kaplamalı, demir doğramalı, asansörlü 5-6 yıllık site içerisindeki binadır. Söz konusu daire vasfındaki taşınmaz C Blok binanın 5. Katında kuzey - güney- doğu istikametlerine cepheli konumda bulunmakta olup çelik dıs kapılı olan daire vasfındaki taşınmaz halihazırda çelik dıs kapılı 3 oda, 1 salon, mutfak, lavabo- wc, cift banyo, 2 balkon mahallerinden müteşekkil taşınmazın taban döşemeleri seramik ve ahşap lamine parke kaplı, sıvalı saten boyalı, kartonpiyeri! ahşap presll panel kapılar pvc. Isıcamlı pencereler, mutfak dolaplı, vestiyerli brüt 117 m2 mesken vasfında site içerisinde meskendir. Kıymeti: Bilirkişi raporuna göre bağımsız bölümün bulunduğu mevkii, konumu, İmar durumu, vasıfları, daire olması, alım satım rayiçleri dikkate alınarak takdir edilen kıymetine göre 180.000,00 TL (Yüz Seksen Bin Türk Lirası) muhammen bedelle satısa arz edilmiştir. SATIŞ İSTEYEN ALACAKLININ TALEBİNE İSTİNADEN SATIS, İİK'NUN 132.MAD. GEREĞİNCE ÜZERİNDEKİ TÜM TAKYİDATLARDAN ARİ OLARAK YAPILACAKTIR, işbu ilan İİK 127. Maddesi gereğince tebligat yerine kaim olduğundan ilgililerin tapuda adresi olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmayacaktır. SATIS ŞARTLARI: 1- Taşınmazın l.satısı 01.06.2012 günü olup, saat 14:20' den 14:30'a kadar Antalya 15. İcra Müdürlüğünde acık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satıs masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en cok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 11.06.2012 günü olup, saat 14:20' den 14:30'a kadar Antalya 15.icra Müdürlüğünde İkinci artırma yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en cok en cok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en cok artırana ihale edilecektir. Su kadar ki, artırma bedelinin malın talimin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satıs isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan baskg paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satıs talebi düşecektir. 2- Artrrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin %20'si nispetinde pey akçesi (Türk Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz Kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satıs, pesln para iledir, alıcı İstediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Tahliye ve teslim masrafları İle yasal KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve Tellaliye resmi satıs bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan İddialarını dayanağı belgeler ile on bes gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmls sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları İle satıs İlanının tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. 18.04.2012 www.blk.gov.tr B-25474  İlan için tıklayın!Geri Dön