04 / 02 / 2023

Antalya'nın imar planına itiraz var!

Antalya'nın imar planına itiraz var!

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Antalya-Burdur 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı"nın eksik ve yanlışlar içinde olduğunu savunarak, planın mevcut haliyle onaylanması halinde hukuki süreç başlatacaklarını biMimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Osman Aydın düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan rapor hakkında hazırladıkları "Antalya-Burdur 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Eleştiri ve Öneri Raporu"nu kamuoyuna sundu.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nca ülke çapında başlatılan 1/100.000 ölçekli planlama çalışmalarının, ülkenin planlı kalkınması ve yapılaşması için yeniden olumlu bir başlangıç olacağını ifade eden Aydın, üç yılda hazırlanmasının zorunlu olduğu belirtilen 'Bütüncül Alt Ölçekli Çevre Düzeni veya Nazım İmar Planları'nın hazırlanması ve onanması aşamasında, bu plana uygunluğunu hangi idarenin denetleyeceği konusuna açıklık getirilmediğini söyledi. 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur Çevre Düzeni Planı'nın incelendiğinde, planlama hiyerarşisinin eksikliğinin açıkça görüldüğünü savunan Aydın, şöyle devam etti: "Bu planın Çevre Düzeni Planı değil Alt Bölge Plan olması ve planın çalışma sınırları içine, Antalya kent merkezi ile birebir ekonomik ve sosyal ilişkisi olan Isparta'nın da girmesi gerekirdi. Çünkü Isparta'nın Antalya ile olan ekonomik ve sosyal ilişkisi göz ardı edilemez. Bunu çok basit bir örnekle bile açıklayabiliriz. Şöyle ki; Bugün bir çok Isparta'lının Antalya'da, bir çok Antalya'lının da Isparta'da ikinci konutu bulunmaktadır. Isparta, Antalya'lının yaylası, Antalya da Isparta'lının sayfiyesi gibidir. Dolayısıyla bu ve buna benzer ilişkiler ekonomik ve sosyal ilişkileri de güçlendirmektedir."

Çevre ve Orman Bakanlığı'nca hazırlatılan 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur Çevre Düzeni Planı incelendiğinde, planın üst plan kararlarının olmaması ve planlama sınırları içine Isparta'nın girmemesini büyük eksiklik olarak gördüklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti: "Planlama sınırları içine Isparta'nın alınması, olmazsa olmaz koşul ve zorunluluktur. 25 Aralık 2006'da sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının görüş ve önerilerine sunulan planla ilgili 26 Ocak 2007 tarihinde odamızca yapılan eleştiri ve öneriler konusunda bakanlığa yazdığımız itirazımızın halen askıdaki planda dikkate alınmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Yine o tarihlerde hazırlanan planla askıdaki plan arasında dikkate değer bir değişikliğin bulunmadığının altını çiziyoruz. Şubemizce bu raporumuz doğrultusunda halen askıdaki plana, askı süresi içinde itiraz edilecek ve bu şekliyle onaylanması durumunda da iptali için tüm yasal yollara başvurulacaktır. Planın bu şekilde onaylanması durumunda hukuki süreç başlatacağız"
Geri Dön