10 / 08 / 2022

Anteks İplik Fabrikası icradan satışta!

Anteks İplik Fabrikası icradan satışta!

Antalya Anteks İplik Fabrikası, Antalya 6.İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. İhalesi 8 Eylül Perşembe günü yapılacak olan Anteks İplik Fabrikası'nın satış bedeli 113 milyon 593 bin 556 TL olarak belirlendi.Antalya 6.İcra Dairesi, Antalya İli, Kepez İlçesi, Orta Mahallesi'nde yer alan Anteks İplik Fabrikası'nı satışa çıkardı. İhalesi 8 Eylül Perşembe günü yapılacak olan taşınmazın toplam bedeli 113 milyon 593 bin 556 TL olarak belirlendi.
T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


TAPU KAYDI: Antalya İli, Kepez İlçesi, Orta Mah, 28517 ada, 2 parsel sayılı 52.655,00 metrekare yüzölçümlü Anteks İplik Fabrikası nitelikli taşınmaz. Taşınmaz Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; İrtifak A M: 4750 metrekarelik kısım üzerinde Maliye Hazinesi lehine irtifak hakkı 27.02.1974 tarih ve 1106 yevmiye, İrtifakB M : 4840 metrekarelik kısım üzerinde Kepez ve Antalya Havalesi Elektrik Santralleri lehine 27.02.1974 tarih ve 1107 yevmiye


İMAR DURUMU : Antalya Kepez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.05.2016 tarih ve 50369504-310.05.01-2148/E.12485 sayılı yazıya göre; “Antalya İli, Kepez İlçesi, Orta Mahalle, 28517 Ada, 2 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Ayrık Nizam, Hmax serbest , 0.60emsalli,toptan ticaret alanı olarak planlıdır" denilmektedir.


KDV Oranı : Satış dosyasında mevcut Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı yazısında belirtildiği üzere; satışa konutaşınmaz ;KDV Kanununun 17.maddesinin 4 ncü fıkrasının (r) bendinde yer alan düzenleme uyarınca KDV den istisnadır, ancaktaşınmaz içerisinde mevcut müştemilat ve demirbaşlardan bütünleyici parça kabul edilemeyecek nitelikte olan müştemilat ve demirbaşlara isabet eden teslim bedeli genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabidir.


Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; İrtifak A M : 4750 metrekarelik kısım üzerinde Maliye Hazinesi lehine irtifak hakkı27.02.1974 tarih ve 1106 yevmiye, İrtifak B M : 4840 metrekarelik kısım üzerinde Kepez ve Antalya Havalesi Elektrik Santralleri lehine 27.02.1974 tarih ve 1107 yevmiye


1. Satış Günü : 08/09/2016 günü 10:50 - 11:00 arası


2. Satış Günü : 04/10/2016 günü 10:50 - 11:00 arası


Satış Yeri : ANTALYA ADLİYESİ 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ (KORİDORDA)1 NO'LU TAŞINMAZIN TOPLAM BEDELİ


Antalya İli, Kepez İlçesi, Orta Mah, 28517 ada, 2 parsel sayılı 52.655,00 metrekare yüzölçümlü Anteks İplik Fabrikası ile ilgili arz, yapı muhdesat, zirai, makine ve techizat değerleri Antalya 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/155 E sayılı dosyası ile tespit edilmiştir. Buna göre;


Arz değeri: 7.898.250,00 TL

Yapı muhdesat değeri:12.808.125,00 TL

Zirai muhdesat değeri: 247.881,00 TL

Makine ve techizat değeri: 11.777.000,00 TL

1 NOLU TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ: 32.731.256,00 TL2 NOLU TAŞINMAZIN


TAPU KAYDI: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Mah, 27637 ada, 1 parsel sayılı 78.572,00 metrekare yüzölçümlü üç katlı betonerme fabrika binası ve arsası. Taşınmaz Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18.maddesi uyarınca  devir ve temlik edilemez. 10.02.2016 tarih -2727 yevmiye Beyan Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3. lişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşmesi alınmak zorundadır.
1. Satış Günü : 08/09/2016 günü 14:00 - 14:10 arası


2. Satış Günü : 04/10/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

2 NOLU TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİSatışa konu olan: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Mah, 27637 ada, 1 parsel sayılı 78.572,00 metrekare yüzölçümlü üç katlı betonerme fabrika binası ve arsası ile ilgili arz, yapı muhdesat, zirai, makine ve techizat değerleri Antalya 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/155 E sayılı dosyası ile tespit edilmiştir. Buna göre;


Arz değeri: 12.571.520,00 TL

Yapı muhdesat değeri: 9.028.125,00 TL

Zirai muhdesat değeri: 6.125,00 TL

Makine ve techizat değeri:6.477.650,00 TL

2 NOLU TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ: 28.083.420,00 TL3 NOLU TAŞINMAZIN 

TOPU KAYDI: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Mah, 27638 ada, 1 parsel sayılı 116.128,00 metrekare yüzölçümlü betonarme fabrika ve arsası vasıflı taşınmaz. Taşınmaz Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde ;  Beyan Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3. lişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşmesi alınmak zorundadır.


1. Satış Günü : 08/09/2016 günü 15:00 - 15:10 arası


2. Satış Günü : 04/10/2016 günü 15:00 - 15:10 arası3 NOLU TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ 


Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Mah, 27638 ada, 1 parsel sayılı 116.128,00 metrekare yüzölçümlü betonarme fabrika ve arsası vasıflı taşınmaz ile ilgili arz, yapı muhdesat ,zirai , makine ve teçhizat değerleri Antalya 1.icra Hukuk Mahkemesinin2015/155 Esayılı dosyası ile (Kesin ) olarak tespit edilmiştir. Buna göre;


Arz Değeri : 18.580.480,00-TL


Yapı Muh desat Değeri : 17.593.155,00-TL


Zirai Muhdesat Değeri : 82.025,00-TL


Makineler, makine tesisatları, terbiye laboratuar, elektrik tesisatı Değeri : 16.523.220,00 TLolmak üzere


Arz değeri:

Yapı muhdesat değeri:

Zirai muhdesat değeri:

Makine ve techizat değeri:

3 NOLU TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ : 52.778.880,00 -TL

Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4380 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


7- Ayrıca satış ile ilgili ihalenin feshi davası açan kişi ve kurumların dava açtıklarına dair belgeyi satış sonrası yasal süre olan 7 gün içerisinde müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri, aksi takdirde doğacak zarardan kendileri sorumlu olacaktır.