AOÇ arazilerine 'Yeşil kalkan'

AOÇ arazilerine 'Yeşil kalkan'

AOÇ'nin sulanamayan, bitkisel üretime uygun olmayan tarla niteliğindeki arazileri de park ve orman yapılacak.Atatürk'ün, yeşil alan ve tarım amaçlı kullanılmak üzere  Ankara  halkına bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinden, bugüne kadar çeşitli kanunlar ile 22,2 milyon metrekaresi çeşitli kurum ve kuruluşlara satılırken, kalan bölümün korunması için "yeşil kalkan"
oluşturuluyor.

AOÇ Müdürü Ömer Bülent Aslan'ın verdiği bilgiye göre, halen 13.700 dekar
olan AOÇ'deki park ve bahçe alanı, 5 yıl sonunda 21 bin dekara, bu alanların
toplam arazi içindeki payı ise yüzde 41,24'ten yüzde 63,03'e çıkacak. Yani AOÇ
arazisinin yarısından fazlası orman ve park olarak kullanılacak.

Verilen bilgiye göre, kurulduğu yıllarda 55,5 bin dekar olan arazinin 22
bin 276 dekarı (22,2 milyon metrekaresi) çıkarılan çok sayıda kanunla değişik
kurumlara satıldı. AOÇ'nin halen 33 bin 224 dekar arazisi bulunuyor.

AOÇ arazisinin satışı amacıyla en son kanun 1983 yılında çıkarılmasına
karşın, söz konusu kanunlar kapsamında satılan arazilerin devir işlemlerinin bu
yıl ocak ayında tamamlandığı öğrenildi.

1983 yılından sonra AOÇ arazilerinin satışına yönelik bir kanun
çıkarılmamasına rağmen, bu yıl Temmuz ayında, 258 bin 186 metrekare AOÇ arazisi
ile bu arazi üzerinde bulunan spor tesislerinin, 49 yıl süreyle bedelsiz olarak
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne (GSGM) tahsis edilmesini öngören kanun TBMM'de
kabul edilmişti. Bu kanun uyarınca arazinin GSGM'ye tahsis edilmesine ilişkin
protokol henüz imzalanmadı.

GSGM'nin bu amaçla bir protokol önerisi gönderdiği ve protokol üzerindeki
değerlendirmenin sürdüğü belirtiliyor. GSGM; spor alanlarını, spor hizmeti ve
faaliyetlerinde kullanılmak üzere spor kulüplerine veya spor federasyonlarına
tahsis edebilecek. Bu alanda yapılan spor tesisleri, sporun geliştirilmesi
dışında ticari bir amaç için kullanılamayacak, tahsis edilmeyecek. Genel Müdürlük
tarafından yapılacak spor tesislerine verilecek izinden bedel alınmayacak.

Daha önce çıkarılan kanunla GSGM'ye 49 yıllığına tahsis edilen alan,
Gençlerbirliği Spor Kulübü tarafından kira bedeli karşılığı kullanılıyordu. Kira
sözleşmesi 2004 yılında sona ermesine karşın, arazi devri yapılmamış, kira
konusunda da anlaşma sağlanamamıştı. Kira bedelinin tespiti için oluşturulan
komisyon aylık 61 bin YTL kira belirlemiş; Gençlerbirliği Spor Kulübü bunu uygun
bulmayarak mahkemeye gitmiş, bilirkişinin belirlediği 50 bin YTL kira tutarına da
AOÇ itiraz etmişti.

Ayrıca, 2006 yılında, 5524 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Kanunu'nda Değişiklik Yapılarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne AOÇ arazilerinin
belirli amaçlarla kullanımı için yetki verilmişti. Aynı yıl Temmuz'da Resmi
Gazete'de yayımlanan kanunun Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği yetkiyle, 12
Ocak 2007'de Belediye Meclisi 'AOÇ Koruma Amaçlı İmar Planı'nı onaylayarak
yürürlüğe soktu. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin planın aleyhine açtığı
davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi, planın yürütmesini durdurmuştu.

-TARLALAR ORMAN OLACAK
Verilen bilgiye göre, halen 33 bin 224 dekar olan AOç arazilerinin yüzde
41,24'ünü oluşturan 13 bin 700 dekarı park ve orman alanı, yüzde 24,55'ini
oluşturan 8 bin 154 dekarı tarla, yüzde 2,44'ünü oluşturan 810 dekarı fidanlık ve
sera, yüzde 0,30'unu oluşturan 100 dekarı çayır-mera yüzde 0,96'sını oluşturan
320 dekarı da hayvanat bahçesi olarak kullanılıyor.

Kiralanan arazilerin de bulunduğu toplam 10 bin 140 dekar arazi ise
"diğer araziler" olarak sınıflandırılıyor. Diğer araziler, toplam arazilerin
yüzde 30,52'sini oluşturuyor.

AOÇ'de arazi kullanımı ile ilgili yeni bir çalışma yaparak, arazilerin
niteliklerine uygun kullanımı için bir palan hazırladıklarını belirten AOÇ Müdürü
Ömer Bülent Arslan, büyükşehir alanı içinde tarım yapmanın zorlukları nedeniyle,
sulanamayan bazı tarla alanlarının da park ve orman olarak değerlendirilmesine
karar verildiğini söyledi.

Park ve orman alanı olarak belirlenen alanların ağaçlandırılması ve
mevcut ağaçlandırılmış alanların rehabilitasyonu, bakımı için de Çevre ve Orman
Bakanlığı ile 5 yıllık protokol imzalandı.

AOÇ'deki ağaçlandırma faaliyetleri için toplam 16 milyon YTL'lik bütçe
ayrılırken, bunun 6 milyon YTL'lik bölümü kullanıldı, 10 milyon YTL'lik bölümü
ise 5 yılda kullanılacak. Aslan, 5 yıl sonra, çiftlik arazisinin 21 bin dekarının
ağaçlandırılmış olacağını, arazilerin yüzde 63,03'ünün park, bahçe, orman, yeşil
alan olarak değerlendirileceğini söyledi.

Aslan'ın verdiği bilgiye göre, 5 yıl sonra AOÇ arazisinin, yüzde 63,03'ü
park ve orman, yüzde 0,30'u (100 dekarı) çayır ve mera, yüzde 2,43'ü (810 dekarı)
fındıklık ve sera, yüzde 0,96'sı (320 dekarı) hayvanat bahçesi olarak
kullanılıyor olacak. Bu yıla göre, çayır-mera, fidanlık-sera ve hayvanat bahçesi
alanlarında değişiklik olmayacak. Ancak, tarla alanı olarak kullanılan alan 8 bin
154 dekardan (yüzde 24,55'ten) 2 bin 450 dekara (yüzde 7,37) düşecek. "Diğer
araziler" olarak sınıflandırılan alan da 10 bin 140 dekardan (yüzde 30,52), 8
bin 544 dekara (yüzde 25,9) gerileyecek.

-SON 7 YILDA 1,2 MİLYON FİDAN DİKİLDİ
AOÇ'de 1925-2002 döneminde, 8 bin dekar alanda tahminen toplam 140 bin
fidan dikilirken, 2002-2008 döneminde, 9 bin 700 dekar alanda 1,2 milyon fidanın
dikimi sağlandı.

Son 7 yılda, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 8 bin 290 dekar alanda 1
milyon, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından 610 dekar alanda 69 bin, AOÇ
Müdürlüğü tarafından 800 dekar alanda 131 bin fidan dikildi.

Çevre ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, toplam 7 bin
537 dekar alanda 500 bin fidan dikilecek. Böylece, AOÇ arazisinde 21 bin dekar
alanda 1 milyon 770 bin fidan dikimi tamamlanmış olacak.