AOÇ`den kiralık hamam

AOÇ`den kiralık hamam

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü, hamam kiraya vermek üzere ihale açtı.

Duyuruya göre, mülkiyeti AOÇ Müdürlüğüne ait, kadastronun 34 parselinde bulunan 2 bin 206 metrekare açık alan ve 244 metrekare kapalı alanlı kültür varlığı olarak tescilli tarihi hamam, müdürlük tarafından verilecek yetki belgesi ile kiraya verilecek.


Buna göre söz konusu hamam 1 yıl içerisinde her türlü röleve, restorasyon projelerinin hazırlanması ve onaylanması, pastane, kafe veya restoran olacak şekilde yapılmak üzere kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulundan kiralamaya engel teşkil etmeyecek tüm izinlerin alınması kaydıyla kiraya verilecek.


İhale, 18 Ocak 2008 tarihinde saat 14.00'de AOÇ Müdürlüğü binasında kapalı zarf teklif alma sonucunda yapılacak açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.


Muhammen bedeli aylık bin YTL, kati teminatı ise sözleşme bedelinin yüzde 12'si kadar olarak belirlenen ihalede katılımcılardan 10 bin YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.


Söz konusu ihaleye ait şartname ise bedeli mukabili AOÇ Müdürlüğü Ticaret Şubesinden temin edilebilecek.