Apartman yöneticileri dikkat!

Apartman yöneticileri dikkat!Apartman yöneticilerine önemli bir uyarım var: Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetici ve site yönetimleri, apartman harcamaları konusunda ‘hesap vermek’le yükümlü. Bu hesabı komşularınıza vermezseniz, mahkemeye verirsiniz.


Hürriyet'ten Oya Armutçu bugün köşesinde "Yönetici dikkat!" başlıklı yazısına yer verdi. İşte yazının detayları;

Apartman ve sitelerde yüksek meblağlara ulaşan aidatların nereye nasıl harcandığı ve denetimi artık sorun haline geldi. Okurlarım, apartman ve site yönetimlerini denetleyememekten şikâyetçi. Önce bu konudaki soruları özetleyen birkaçı:

M.U.: Ümraniye’de beş bloktan oluşan 200 daireli bir sitede oturuyorum. Daire başına 120 TL aidat toplanıyor. Yönetimin yaptığı harcamaları kontrol edebilecek resmi bir kurum var mı?

MAKBUZ VERMEK ZORUNLU DEĞİL Mİ?

E.E.: Kiracıyım, 550 lira gibi yüksek bir aidat toplanıp tümü harcanmıyor. ‘Avans’ adı altında yönetimde birikiyor. Aidatın meblağına itiraz etmiyorum. İtiraz ettiğim aidat karşılığı herhangi bir detay içeren makbuz verilmiyor. Makbuz verilmek zorunda değil mi? Aidatın ne kadarı içerde kalıyor? Ne kadarı ev sahibine ait? Ne kadarı elektrik su vb masraf, anlamak mümkün değil. Defalarca uyardım. “Sene sonunda apartman ortak toplantısında” denilerek geçiştiriliyor.

E.K.: Ben mevcut bir evi, kirada oturduğu evi ve kiradaki şirketi adına aidat ödeyen biriyim. Karşılaştığım en önemli sorun ‘hesap vermemezlik’ sorunudur. Bilindiği gibi aidat bir avans ödemedir. Yıl sonunda yönetimler hesap yapar, her dairenin gelir-gider tablosu çıkarılır ve alınan avans karşılığında borç çıkıyorsa ödenmesi talep edilir, alacak varsa o da ya iade edilir ya da gelecek yıla mahsup edilir. Ancak yönetimler daire bazında borç-alacak tablosu yapmaktan kaçınıyorlar. Kiracı iseniz durum daha da karışık. Ev sahibine ait giderlerle kiracıya ait giderler iç içe. Ben büyük bir sitede oturuyorum. Masa, sandalye, telefon aparatı vb masraflar kiracıya yüklenmiş. “Bunlar demirbaş, ev sahibine ait” diyorsunuz, yanıt şöyle: “Çok çabuk kırılıyorlar, işletme gideri sayıyoruz. Kiracı hesabına da yüklüyoruz”.

Bu soruları Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ışığında yanıtlamak mümkün. KMK’nın 39. maddesine göre aidat ödemek gibi yöneticinin hesap vermesi de kanunen zorunlu. KMK’nın 41. maddesine göre kat malikleri kurulunun yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı olarak denetlemesi gerekiyor. Haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebiliyor. Hesapların denetlenmesi için yönetim planında -belli bir zaman konulmamışsa- bu denetimin her üç ayda bir yapılması gerekiyor. Haklı bir sebebin çıkması durumunda hesapların incelenmesi her zaman yapılabiliyor.

YÖNETİCİ NASIL DENETLENİR?

Kat malikleri kurulu, denetim işini kendi aralarında sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya 3 kişilik bir denetim kuruluna verebiliyor. Böylelikle denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa her takvim yılının ilk ayı içinde, kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetim sonucunu bildiriyor ve ana gayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki olumlu ya da olumsuz düşüncelerini de belirtiyor. Apartman yöneticisi denetim için hazırlayacağı gelir/gider dosyasının içeriğini tarih sırasına göre düzenlerse, işletme defterine yazılacak olan gelir/giderlerin incelenmesinin daha kolay ve anlaşılır olmasını da sağlıyor.

YÖNETİCİ DEFTER TUTMAK ZORUNDA

Kanunun 36. maddesine göre yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri deftere (işletme defteri) tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecbur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması gerekiyor. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye idari para cezası uygulanabiliyor. Yönetici aidat karşılığı makbuz vermek ve apartman hesabı da açtırmak zorunda.

DAVA YOLU AÇIK

Şeffaflık adına artık birçok site ve apartmanda hesap dökümleri aylık ve yıllık olarak ilan ediliyor. Apartman hesaplarında bir sorun olması halinde ise kat malikleri yöneticiye dava açabiliyor. Yönetici usulsüz harcamalardan hem hukuki hem de cezai olarak sorumlu.

Konut projelerinde ortak haklar nelerdir?