Apartmanda oy hakkı nasıl kullanılır?

Apartmanda oy hakkı nasıl kullanılır?

Apartmanda yapılan toplantılarda kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanıyor ve oy çokluğuyla karar veriyor. Peki, apartmanda oy hakkı nasıl kullanılır?


Apartmanda oy hakkı nasıl kullanılır?

Apartmanda yapılan toplantılarda kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanıyor ve oy çokluğuyla karar veriyor.

 

Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılıyor. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğu oluyor. Peki, apartmanda oy hakkı nasıl kullanılır?


Apartmanlarda oy hakkı kullanım esasları:

- Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.


-Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

 

- Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

 

- Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

 

- Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.


Apartman yöneticisi hakları ve görevleri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com