Arazi toplulaştırma maliyetleri azaltıyor!

Arazi toplulaştırma maliyetleri azaltıyor! Arazi toplulaştırma maliyetleri azaltıyor!

Arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalıyor. Arazi toplulaştırması ile parseller büyüyor, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşıyor.


TÜRKİYE tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında yer alıyor. Mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi halinde Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin yıldızı olacağı belirtilirken, Türkiye’nin küresel ısınma, su kaynaklarının azalması, çölleşme, tarım alanlarındaki azalma başta olmak üzere birçok faktör nedeniyle gıda güvencesi ve güvenliğinin tehdit altında olduğu dünyayı doyuracak ülkeler arasında yer alacağı ifade ediliyor. Doğru politikalar ve desteklemelerle geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin kendi kendine yeten tarım ülkesi olabilmek için hala fırsat olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, tarımın geleceğin sektörü olacağına inanıyor.
Para’dan Hülya Genç Sertkaya’nın haberine göre; Kendi ürününü yetiştiremeyen, insanlarını besleyemeyen ülkelerin dışa bağımlılıktan kurtulamayacağına dikkat çeken sektör temsilcileri, tarımsal ve hayvansal üretimde yeni bir atılım hamlesi başlatılabilmesi için üretim planlanmasından, gençlerin tarımsal üretime teşvik edilmesine kadar birçok talebini dile getiriyor.

Gelecekte tarımın en stratejik sektörlerden biri olacağı gerçeğiyle hareket eden hükümet de, “Tarımda Milli Birlik Projesi” ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Para Dergisi’ne yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki aylarda bir Tarım Şurası düzenlenmesi planlanıyor. Bu şurada “A’dan Z’ye” bütün konuların tüm paydaşlarla görüşülmesi öngörülüyor. Tarımda Milli Birlik Projesi’yle tarımın Türkiye’deki yol haritası ve bundan sonraki 25-30 yıllık sürecin belirlenmesi hedefleniyor. Geçen hafta Tarım Şurası’nın oluşumu, işleyişi ve görevleri, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şuranın Eylül ayında toplanması bekleniyor.

KAPSAMLI ADIMLAR ATILIYOR

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bir süre önce açıklanan yapısal dönüşüm adımları arasında tarım sektörüne yönelik adımlar da yer alıyordu. Buna göre önümüzdeki günlerde bölge ve ürün bazında arz/talep planlaması yapılması, sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması planlanıyor. Tarım Kredi Kooperatif Ortaklığı ile Sera A.Ş. kurulması, dört yıl içinde küçükbaş hayvan sayısının 47 milyondan 100 milyona çıkarılması, hal yasasının çıkarılması da yapısal dönüşüm adımları arasında bulunuyor. Tarımsal alanda atılacak ve atılması beklenen adımlar bununla da sınırlı kalmıyor. Türkiye’nin 2023’te arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 8.5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlaması öngörülüyor. Değerli tarım arazilerinin korunması, 2023’e kadar büyük ova sayısı 300’e çıkarılması hedefleniyor. Atıl durumdaki 2 milyon hektar tarım arazisi tarıma kazandırılmasıyla yıllık ortalama 13 milyar TL’lik bir gelir artışı bekleniyor. 2018 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla ülke genelinde 65.9 milyon dekarı bulan sulamaya açılan arazilerin toplamının, 67.6 milyon dekara yükseltilmesi öngörülüyor.

Bu arada kırsal kalkınma projelerine hibe destekleri de sürüyor. 2019’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 980 milyon TL bütçe kullandırılacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla 2017-2023 döneminde toplam 884 milyon euro hibe desteği verecek. TKDK’nın şu anda başvuruya açık bulunan 5.ve 6. çağrıları ile üreticiye toplam 310 milyon euroluk hibe için başvuru toplayacak.

Arazi toplulaştırma maliyetleri azaltıyor

Arazi toplulaştırmasıyla tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık araziler, modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlenerek daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlanması, üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini

artırması ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalıyor. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzuyor, bu da tesis maliyetini yükseltiyor. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor.

Arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalıyor. Arazi toplulaştırması ile parseller büyüyor, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşıyor. Uygulamayla parsel sayısı azalırken parsel büyüklüğü de artıyor. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturuluyor. Her parsel yola ve kanala kavuşuyor. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalıyor, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalıyor, yakıt tasarrufu sağlanıyor. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşıyor. Sulama oranı ve randımanı artıyor. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önleniyor. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artıyor.