09 / 08 / 2022

Arazi toplulaştırması ne demektir?

Arazi toplulaştırması ne demektir?

Çiftçi ailesine veya aynı kişiye ait küçük arazi parçalar üzerinde uygulanan arazi toplulaştırması uygulaması ne işe yarıyor? Arazi toplulaştırması ne demektir? Arazi toplulaştırması nasıl yapılır? İşte yanıtı...Arazi toplulaştırması ne demektir?

Çiftçi ailesine veya aynı kişiye ait küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek uygun şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemine arazi toplulaştırması deniyor.


Arazi toplulaştırması ile ilgili yasal hükümler, 15 Ekim 1980 tarihinde 17161 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Arazi Toplulaştırması Yönetmeliği kapsamında ve 07 Mayıs 1982 tarihinde 17687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Arazi Toplulaştırma Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği kapsamında yer alıyor.


Arazi toplulaştırması çalışmaları ile, çiftçi ailesinin yaşam düzeyini yükseltecek, tüm teknik, ekonomik ve sosyal tedbirler alınmış oluyor. Ayrıca, Toprak Muhafaza ve Zirai sulama ve arazi ıslahı tedbirleri daha kolay ve ucuza mal olabiliyor.


Arazi toplulaştırmasının kapsamı:

- Dağılmış ve fazla parçalanmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi.

- Tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası.

- Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması.

- Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması.

- İşletmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir şekilde çalışmalarının temini için gerekli tedbirlerin alınması.

- Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanması.


Arazi toplulaştırması yapılan yerler..

Arazi toplulaştırması yapılan yerler ile ilgili bilgiler Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com