14 / 08 / 2022

Aristo Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Aristo Gayrimenul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 50 bin TL sermaye bedeli ile Kwan Leung Tang tarafından kuruldu.Aristo Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 50 bin TL sermaye bedeli ile Kwan Leung Tang tarafından kuruldu.


Aristo Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu: 

-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Her türlü emlak , her türlü gayrimenkul , özellikle siteler , plazalar , marketler , depolar , soğuk hava depoları , villa tatil köyleri , devre mülk , apart otel , motel , kamping gibi turistik tesisler , organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri , mesken , ev , apartman , işyeri , arsa , arazi gibi gayrimenkulleri almak , atmak , satın almak , kiralamak , kiraya vermek; bahçe , tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar kurumlarını çıkarmak gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkul üzerinde irtifak , intifa , sükna , kat mülkiyeti , kat irtifakı şufa hakları ve vefa hakları , gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına yönetim ve danışmanlık alanlarında özel eğitim vermek. -Bütün sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası özel ve ticari kuruluşlar , kamu kurumları , sivil toplum kuruluşları , yardım kuruluşları , bireysel girişimciler ve tüm şahıslar tarafından talep dilecek her türlü gayrimenkul danışmanlığı faaliyetini yapmak. -Şirketin iştigal , konusuyla ilgili , kurulmuş veya kurulacak aynı amaçlı yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek , aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisselerini almak , satmak , devir ve temlik etmek , rehin ve teminat vermek aynı amaçlı yerli veya yabancı şirketlerle yeni şirketler kurmak. Yerli , yabancı firmalar , bankalar , özel ve kamu kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerden kredi almak. -Şirket konusu ile ilgili mümessillik distribütörlük komisyonculuk ve pazarlamasını yapmak ardiye özel antrepo işletmeciliği ile uğraşmak. -Konusuyla ilgili know-how , izin , ruhsatname , ihrita beratı , lisans , imtiyaz, alameti farika emsali gibi hakları iktisap etmek , ferağ etmek , üçüncü şahıslara kiralamak , satmak , devretmek. -İştigal konusuyla ilgili gerekli teçhizat , makine , taşıt vb. araçların alınması , kullanılması nakli işlemlerini gerçekleştirmek , gerekli tesislerin inşaa edilmesi. -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir , satabilir , kiralar , kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir , ipotek verebilir , ipotek alabilir , ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde , irtifak , intifa , sükna , gayrimenkul mükellefiyeti , kar irtifakı , kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi , ifraz , tevhid , taksim , parselasyon , ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlere ve ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülen başka işlere girişilmek istenildiği takdir de şirket ortaklar

Adres:Telsiz Mh.79.Sk.Şencan St. N:2-4/1 ZEYTİNBURNU