12 / 08 / 2022

Arkhan Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Arkhan Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Fatih'te Zeynep Berna Görenli tarafından kuruldu.Arkhan Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Fatih'te Zeynep Berna Görenli tarafından kuruldu.

Arkhan Turizm İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-) Kâr amacıyla konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, eğlence sağlayan, sportif faaliyetler, kongre-konferans, dinî, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve meslekî inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmeyi, sağlamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren paket tur veya turları düzenler, satar 2-) Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 3-) Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri 4-) Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya süit konaklama faaliyetleri hariç) 5-) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 6-) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 7-) Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 8-) Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 9-) Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi, yazar kasa, yazıcı ve benzeri gibi mekanik elektronik büro malzemelerinin alımı, satımı, kiralanması, tamir ve servis bakım işçiliğini yapmak. 10-) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 11-) Tarihi ve turistik eserlerin ve diğer bütün yapıların restorasyon ve dekorasyon işlerini yapmak 12-) -) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 13-) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ilan, reklam ve pazarlama işleri ile uğraşmak ve reklam danışmanlığı yapmak, matbaacılık, tasarım, logo çalışmaları, baskı, grafik ve serigrafi işleri yapımı, tabela, pano, afiş ve pankart yapımı, ışıklı, ışıksız, sabit hareketli reklam panoları imalat ve montajı, stand yapımı, 14-) Yurtiçinde ve yurtdışında oto kiralama, yat kiralama, uçak kiralama ve uzun dönem oto filo kiralama işletmeciliği yapar ve bu amaçla gereken motorlu ve motorsuz kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını alır, satar, kiralar, kiraya verir 15-) Ticarî amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 veya daha az koltuk kapasitesine sahip, yolcu ve eşyalarını taşımaya mahsus taşıtları yurt içinde veya yurt dışında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeyle belirli süreli kiralanmasını yapabilir. 16-) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir; a-) Şirket konusuna ilişkin nakil vasıtaları, her türlü makine, donanım, ticari mal ve malzemeleri yurtiçi ve yurtdışından alabilir, devralabilir, üretebilir, ithal ve ihraç edebilir, bunlara ilişkin ruhsat, lisans ve benzeri izinler için başvurabilir ya da alabilir, b-) Şirket amacını ve konusunu gerçekleştirmek üzere taşınır ve taşınmaz malı edinebilir, ifraz ve tevhit edebilir, arazi ve arsalar üzerine inşaat yapabilir, kiralayabilir, edindiği malları satabileceği gibi devir ve ferağ edebilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, c-) Amaç ve konuları ile ilgili veya bunların ilk ve yardımcı maddeleri ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında şirketler, şubeler kurabilir, kurulmuş şirketlere hissedar olabilir, devralabilir, başka şirketlere katılabilir, d-) Amaç ve konusu ile ilgili ayni ve gayri maddi haklarla her türlü fikri haklar üzerinde her çeşit iltizamı ve tasarruf işlemleri yapabilir, marka, model, resim, lisans, patent, ihtira beratı, know-how alameti farika anlaşmaları yapabilir, kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, devredebilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.