Arnavutköy Kıbrıs Caddesi imar planı askıya çıktı!

Arnavutköy Kıbrıs Caddesi imar planı askıya çıktı! Arnavutköy Kıbrıs Caddesi imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Kıbrıs Caddesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayınlandı.


İstanbul Arnavutköy İlçesi Kıbrıs Caddesi, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 547, 548, 551, 20633, 20634, 20635, 20636, 20637, 20638 ve 20639 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda Arnavutköy Belediye Başkanlığınca muhtelif tarihlerde alınan Encümen Kararları doğrultusunda, onaylı imar planlarına göre ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması; 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 14/10/2019 tarihli ve 239289 sayılı Olur’u ile onaylandı.

Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince 16/10/2019 tarihinde 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, ayrıca Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlandı.

 

İmar planı için tıklayın