12 / 08 / 2022

Arnavutköy Yassıören 1/100000 ve 1/5000 ölçekli imar planı askıda!

Arnavutköy Yassıören 1/100000 ve 1/5000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Yassıören Mah. 149 ada 201 ve 154 parseller, 161 ada 4 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP askıya çıkarıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28 Eylül 2021 tarihli ve 1749750 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Yassıören Mahallesi 149 ada 201 ve 154 parseller, 161 ada 4 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin ÇDP-197860 plan işlem numaralı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin 25 Ağustos 2021 tarih ve 1625585 Bakanlık Makam Olur’u ile 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca onaylandığı, NİP-34304979 plan işlem numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34279288 plan işlem numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planının 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ç) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 28 Eylül 2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirildi.

Arnavutköy Yassıören 1/100000 ve 1/5000 ölçekli imar planı askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince 08 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın