Arsa için ne kadar vergi ödenir?

Arsa için ne kadar vergi ödenir? Arsa için ne kadar vergi ödenir?

1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabi tutuluyor. Peki, arsa için ne kadar vergi ödenir?Arsa için ne kadar vergi ödenir?

1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabi tutuluyor. Belediye sınırları içinde Belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılıyor.


Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile belli ediliyor.


Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsıyor.


Vergiyi, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder.


Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


Peki, arsa için ne kadar vergi ödenir? 2015 yılı arsa emlak vergisi oranları nelerdir?


Emlak vergisi oranlarına göre, büyükşehir sınırları içerisinde yer alan bir arsanın emlak vergisi oranı binde 6 iken; büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer almayan bir arsanın emlak vergisi oranı ise binde 3 olarak hesaplanıyor.


Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı ise binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1 olarak hesaplanıyor.


Boş arsanın emlak vergisi olur mu?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com