Artvin Kafkasör'de ÇED olumlu raporuna iptal!

Artvin Kafkasör'de ÇED olumlu raporuna iptal! Artvin Kafkasör'de ÇED olumlu raporuna iptal!

Rize İdare Mahkemesi, Artvin'de Kafkasör Yaylası, Genya ve Cerattepe Mevkiinde bakır madeni için verilen 'ÇED olumlu' raporunu iptal etti. Bu kararla bölgede maden faaliyetleri durduruldu.Rize İdare Mahkemesi, Artvin'de Kafkasör Yaylası, Genya ve Cerattepe Mevkii'nde bakır madeni için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 'ÇED olumlu' raporunu iptal etti. Bu kararla birlikte bölgede maden faaliyetleri durduruldu.


Kafkasör Yaylası Genya ve Cerattepe Mevkii'nde Gümüş ve bakır ile birlikte siyanürle altın aranacak maden sahaları için Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2012 yılında izin vermesinin ardından, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı bakır madeni için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu verdi. Bölgede maden faaliyetlerinin önünü açan bu karar sonrası Artvinliler hukuk mücadelesi başlattı. Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde bir araya gelen 283 kişi, ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme dün verdiği kararda Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu raporunu iptal etti.


Rize İdare Mahkemesi'nin iptal kararında ÇED raporundaki eksiklik, yetersizlik ve belirsizliklerin etkili olduğu öğrenildi. Kararda bölgedeki içme ve kullanma amaçlı yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının madencilik faaliyeti ile kullanmaya elverişsiz hale geleceğine dikkat çekildi. Sucul yaşamın devamının büyük ölçüde tehlikeye gireceğine vurgu yapıldı. Kararda ayrıca bölgedeki orman varlığının yok edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu, keşif sırasında gözlemlenen heyelanlardan yola çıkarak faaliyetin alanı heyelanlara açık hale getireceği, koruma alanlarının bu özelliklerini yitireceği sonucuna varıldığı belirtilerek çevre şartlarının önceki haline döndürülmesinin zorluğu ve ekolojik dengenin ve ekosistemin olumsuz yönde etkilenecek olması hususlarının dikkate alındığında telafisi güç zararlar meydana getirebileceği kanaatine varıldığı ifade edildi. Mahkeme ayrıntılı gerekçeli kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.


TMMOB'YE TEŞEKKÜR


Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, hazırladığı Cerattepe raporuyla davaya katkıda bulunan TMMOB’ye teşekkür etti.

Nur Neşe Karahan, “Bu süreçte gerek inceleme araştırma sonuçlarını rapor haline getirerek görülmekte olan davaya katkıda bulunan gerek yapılan panellere katılarak bilgi edinmemizi sağlayan bilim insanlarına, bu anlamda Orman Mühendisleri Odasına, Cerattepe Raporunu hazırlayıp kitapçık olarak basan TMMOB’ye, uzman raporu olarak görüşlerini raporlaştıran bilim insanlarına Artvin halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.