12 / 08 / 2022

Aska Grup Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aska Grup Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aska Grup Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tolga Kayan tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 29 Aralık 2014 tarihinde kuruldu.Aska Grup Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tolga Kayan tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 29 Aralık'ta kuruldu. 


Aska Grup Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2.Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3.Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4.Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5.Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6.Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı,pazarlamasını yapmak. 7.Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerine veya başkalarına ait araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 8.Yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, kiraya vermek. 9.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf,açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10.Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 11.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 12.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 13.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 14.Her türlü mimarlık hizmeti vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 15.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 16.Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 17.Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, traktör,taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, ağır iş ve sanayi makinelerinin yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 18.Yurt içinde ve dışında kurulu bulunan kara, hava, deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak servislerini açmak,işletmek. 19.Her türlü araç için iç ve dış lastik üretimi, ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 20.Oto galerileri açmak, işletmek, işlettirmek.  21.Her türlü nakil vasıtalarına ait yedek parçaların alımı, satımını, ithalatını, ihracatını, imalatını yapmak. Ve bunların imalatını yapan yurt içi ve veya dışındaki imalatçı firmalar ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak. 22.Oto yıkama ve kuaför salonları açmak, işletmek. 23.Türkiye genelinde her türlü araçla ( binek, jeep vb. ) oto kiralama hizmetleri vermek. 24.Her türlü oto, alım satımı ile komisyonculuğu yapmak. 25.Yurt içinde ve dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, terli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve dışında konaklama, seyahat, taşıma,rehberlik hizmetlerini yürütmek. 26 Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 27.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 28.Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 29.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmeti vermek. 30.Hava araçları ile ambulans hizmeti vermek. 31.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak. 32.Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 33.Turizm konusunda otel, motel, kamping, pansiyon, restoran, büfe plaj, yüzme havuzu, çocuk parkı, spor tesisleri, özel futbol sahaları gibi her nevi turistik tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak.Turistik amaçlara elverişli özel ve resmi kuruluşlara arsa ve arazileri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunlar üzerinde yerli ve yabancı turistlerin konaklama, yeme içme, spor, eğlence ihtiyaçlarını karşılamaya dönük her nevi tesisler kurmak, çalıştırmak ve her türlü turizm konusu ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirmek  Şirket konusu ile ilgili olarak gerek yurt içi ve gerekse yurtdışında hakiki ve hükmü şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir. Kurulan şirketlere iştirak edebilir.