Çukurova Balkon

Aslancan Mühendislik Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aslancan Mühendislik Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Aslancan Mühendislik Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aslancan Mühendislik Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nuri Aslan ve Gültekin Zengin ortaklığıyla 30 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Pendik, Yeni Mahallesi, Abdulhalik Renda Caddesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Aslancan Mühendislik Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nuri Aslan ve Gültekin Zengin ortaklığıyla 30  bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Pendik, Yeni Mahallesi, Abdulhalik Renda Caddesi'nde kuruldu. 


Aslancan Mühendislik Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  iş konusu; 1.Yurt içi ve yurt dışında mühendislik dalları ile ilgili etüd, araştırma, müşavirlik,sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği ile bu hizmetlerin organizasyonunu ve her nevi projelendirme hizmeti yapmak.. 2.Konusu ile ilgili etüd, inceleme, araştırma yapmak, yaptırmak. Plan, proje teknik rapor hazırlamak, gerekirse hazırlatmak, danışmanlık ve denetim yapmak veya yaptırmak. 3.Park,bahçe, meydan, anıt ve benzeri çevre düzenlemeleri ile her türlü şehircilik projelerinin tasarımı ve uygulamasını yapmak, yaptırmak. 4.Yapıların içinde ve dışındaki aydınlatma, renklendirme konularında proje tasarımı ve uygulamasını, yapıların içinde ve dışında, kentsel mekanlarda konfor,verimlilik gibi yapı fiziği bölümünü ilgilendiren tüm konularda proje tasarımı ve uygulamasını yapmak, yaptırmak. 5.Her türlü mekanik ve elektrik taahhüt işleri yapmak,bunlar için gerekli olacak teçhizatların alımını,satımını,ithalatını,ihracatını yapmak,gerektiğinde kiraya vermek veya kiralamak. 6.Yapıların iç ve dış mimari projelerinin tasarımı ve uygulanmasını yapmak. 7.Yapıların iç ve dış dekorasyon ve restorasyon projelerinin tasarımı ve uygulamasını yapmak. 8.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, 9.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, İşhanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 10.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 11.Yurt içi ve yut dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, her türlü elektrik ,makine, inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, elektrik, inşaat ve makine sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek, 12.Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, ve dahili ticaretini yapmak. Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak. 13.Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri,pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. Bilumum  elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajım yapmak. Bu Amaç ve Konuları Gerçekleştirmek üzere; a.Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü kamu özel kurum ve kuruluşlara ait ihalelere katılabilir, teklifler verebilir. b.Şirket konusu ile ilgili olarak patent, kow how, ihtira beratı, franchise, royality, marka copy right, tescil hakkı gibi hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, satın alabilir, kiraya verebilir. c. Şirket konularını gerçekleştirebilmek için gerekli gayrimenkulleri satın alır, sahip olduğu gayrimenkulleri başkalarına satabilir, gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edebilir. Şirket lehine ve aleyhine konulmuş ipoteklerin fekkine talep edebilir. Şirket sahibi bulunduğu menkul gayrimenkullerini başkalarının lehine ipotek edebilir teminat olarak gösterebilir, şirket alacaklarına karşılık menkul ve gayrimenkullerini teminat olarak alabilir, ipotek edebilir, gerekli gayrimenkulleri kiralar veya kiraya verebilir. Gayrimenkul mallar ve bunlara ait hakların iktisabı, tasarrufu ve bu hususu şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesislerin satın alınması, inşa edilmesi, ve ettirilmesi,kiralanması, icabında bunların ahara kabulü, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı ve şahsi her türlü teminatın alınması, amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için aynı şahsi her türlü teminatın verilmesi, şirket maliki bulunduğu arsalar üzerinden şirket konusunu gerçekleştirmek için kendi hesabına veya kat karşılığı ticaret maksadı ile meskenler, işyerleri inşa edebilir veya ettirebilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, bunların satışını dilediği gibi yapabilir ve uhdesinde kalan gayrimenkulleri dilediği şartlarda kiraya verebilir. Arsa ve gayrimenkul sahipleri ile gerekli anlaşmaları yapabilir,onların mülkiyetleri ile irtifak hakların tesisini yapabilir. Yapılan anlaşmalar gereğince hisselerine düşecek bölümleri şirket adına tapu ve tescil ettirebilir, bunları kiraya verebilir, bunların üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, gerektiği halde satılan bölümler, üzerinde ipotekler tesisi edebilir ve bunların fek edebilir. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için her nevi nakil vasıtaları satın alır, gerektiğinde satar, kiralar veya kiraya verir. 


Aslancan Mühendislik Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Yeni Mahallesi, Abdulhalik Renda Caddesi, 30/14