Asma kat nedir?

Asma kat nedir?Asma kat ile ilgili hükümler Ekim 2017'de yürürlüğe girecek Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Asma kat, zemin katı ticari olarak kullanılmayan konut alanları haricinde, zemin katta ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlanan kattır.


 

Asma katlar, ait olduğu bağımsız bölümün 1/3’ünden az yapılamayan, iç yüksekliği 2.40 metreden az olmayan, yola bakan cephe veya cephelerde merpeni de dâhil 3.00 metreden fazla yaklaşmayan katı oluyor.

 

İmar planlarında konut alanı olarak gösterilen yerlerde aynı yol güzergâhındaki mevcut yapılaşmaya bakılarak asma kat yapılıp yapılamayacağına karar vermeye ilgili idare yetkili oluyor.

 

Katlar alanı; bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün katların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktıktan sonraki alanları toplamı olarak ifade ediliyor. Buna göre asma katlar, katlat alanına dahil ediliyor.

 

 

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com