Assos Eko Turizm Anonim Şirketi kuruldu!


Assos Eko Turizm Anonim Şirketi bugün Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Önder Halisdemir ve Nevra Halisdemir ortaklığıyla kuruldu.Assos Eko Turizm Anonim Şirketi bugün Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Önder Halisdemir ve Nevra Halisdemir ortaklığıyla kuruldu.

Assos Eko Turizm Anonim Şirketi konusu: 

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır, Turizm ve Otel İşletmeciliği 1. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. 2. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 3. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 4. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 5. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 6. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. 7. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 8. Otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, dinlenme evleri, gazino, restaurant, otopark, su sporları tesisleri, plaj, bar, lokanta, kafeterya, büfe, spor tesisleri, yat, liman, havaalanı, dağ evleri ve üniteleri, termal istasyonları, konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme yeleri yapmak, yaptırmak, kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve satın almak. 9. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak, Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 10. Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe bar, gazino, diskotek işletmeciliği yapmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. İnşaat: 1. Her türlü inşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı ve çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Tarımsal Ürünler: 1. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. 2. Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. 3. Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar. 4. Her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak. 5. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. 6. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 7. Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapabilir, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol edebilir. 8. Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ve ihracatı yapar, bu konuda yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti verebilir, her türlü sera işletmeciliği yapabilir, her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Kanyon Apt.No:185/225 ŞİŞLİ