07 / 08 / 2022

Aster Real Estate Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Aster Real Estate Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Bakırköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Aydın Gençsoy tarafından kuruldu.Aster Real Estate Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Bakırköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Aydın Gençsoy tarafından kuruldu.

Aster Real Estate Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
a) Şirket turizm amaçlı konaklama tesisleri ( oteller, moteller, tatil köyleri, kampingler, pansiyonlar, villalar ) açmak bunları kiralamak kiraya vermek inşa etmek ve satmak. b) Otel,motel.pansiyon,eğlence ve dinlenme yerlerinin çeşitli tüketim temizlik,mefruşat,mobilya eşantiyon,dekorasyon malzemelerinin ve dayanıklı tüketim maddelerinin temini ile pazarlaması hizmetinde bulunmak c) İnşaat konusunda toplu ve münferit konut,villa,çarşı,işyeri fabrika,sınai tesisler gibi inşaat taahhüt işlerini, gerek şirket olarak gerekse gerçek ve tüzel kişilerle ortaklılar kurmak suretiyle yapmak, satın almak, satmak kiraya vermek, imar parselasyon harita, mimarlık ve mühendislik işleri ile tamirat ve tadilat işlerini yapmak. d) Şirket taşınmazlar satın alarak veya özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından kiralayarak bu taşınmazlar üzerine inşaatlar yapar, başkalarına bunlar üzerine terkin ve ipotek hakları tesis eder veya kendi alacaklarını teminen gayrimenkul mallar üzerinde ipotek ve rehin alır, teminat olarak verir ve geri alır, bunları satabilir ve kiraya verebilir e) Şirket turizm amaçlı spor, yeme içme, eğlence ve dinlenme tesisleri ( golf sahaları, yamaç paraşütü, rafting, mini futbol sahaları, bilardo salonları, tenis kortları, bowling salonları, çay bahçeleri, gece kulüpleri, hamam, sauna, sinema, bar, disco, taverna, dağcılık kara avcılığı, su sporları organizasyonları, dalış okulları, kayak merkezi işletmeciliği vb.) açmak kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak araç ve gereçlerin yurt dışından satın alınması satılması , kira verilmesi ve kiralamak f) Şirket konusuyla ilgili olarak taşınmazların alımı ve satımı ile alım ve satım komisyonculuğu yaparak emlakçılık hizmeti vermek. g) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul hak ve kıymetleri iktisap edebilir. Kısmen veya tamamen satabilir, gereğinde rehin edebilir ve gereğince bunu feshedebilir. h) Şirketin maksat ve konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı görülen ihtira beratı ve haklarını, lisans, imtiyaz, know-how ve telif haklarını, marka, model, resim vb gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak ve kullanmak aynı şekilde şirketin sahip olduğu her nevi hakları satmak, kiralamak veya üzerinde rehin ipotek ve intifa hakları tanımak ve bu hakları geri almak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak. i) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmaların mümessilliğini almak, bu firmalara mümessillik ve acentelik vermek.