Atakule GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Atakule GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Atakule GYO, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, kar dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verdi. 


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirketin 2020 hesap dönemi kar dağıtımı hakkında açıklama yaptı.

Atakule GYO Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan Mali Tablolarda dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, kar dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013

 

0,0000000

0

0

0,0000000

0

B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2

 

0,0000000

0

0

0,0000000

0

 

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013

0

0

B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2

0

0

 

Atakule GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.03.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan Mali Tablolarda dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu için tıklayın