Atakule GYO Genel Kurulu 28 Mart'ta toplanıyor

Atakule GYO Genel Kurulu 28 Mart'ta toplanıyor


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı 28 Mart'ta yapılacakAtakule GYO Genel Kurulu, 28 Mart 2011 tarihinde, saat 14.00'da, Kuleli Sokak No:3/3-4 G.O.P Çankaya /Ankara adresinde gerçekleşecek.

GÜNDEM:
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28.03.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda, Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2010 yılı faaliyetleri hakkındaki Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2010 yılı Bilanço, Kar/Zarar Cetvelleri'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin ibrası,
7. 2010 yılı karının dağıtılması hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülerek onaylanması,
8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin huzur hakkının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin seçimi,
11. Şirketin yatırım stratejileri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Dilekler ve temenniler,
14. Kapanış.
 


Nagihan Arat/Emlakkulisi.com