Ataol Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ataol Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ataol Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Aydın Aydınlar, İlyas Gündüz, Sabri Uslu tarafından 30 bin TL'lik sermaye bedeli ile 20 Ekim'de Esenler, Namıkkemal Mahallesi'nde kuruldu.


Ataol Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Aydın Aydınlar, İlyas Gündüz, Sabri Uslu tarafından 30 bin TL'lik sermaye ile 20 Ekim'de kuruldu. 


Ataol Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel kesime ait konut, prefabrik sanayi sitesi, otel, okul, hastane, iş hanı, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, kentsel düzenleme, kentsel plan, proje işleri, kültür ve sanat, spor, sosyal hizmet, coğrafi ve kent bili sistemleri, park ve bahçe, çevre düzenlemesi katı atık ve çöp toplama, dolgu tefsiye, kanal kanalizasyondu şebekesi, her türlü alt yapı, kat karşılığı inşaat gibi her nitelikte ve özellikte binaların ve tesislerin yapı taahhüdünde bulunmak ve bunlara ait bilumum sıhhi tesisat alt yapı, dekorasyon, plan, proje ihalelerine katılmak, taahhütleri yürütmek,sonuçlandırmak. Her türlü inşaat taahhüt işleri, toplu konut işyeri, otopark, katlı otopark, alış veriş merkezleri, rezidans, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve arazilere üzerinde kat karşılığı, hasılat paylaşımı, veya herhangi bir yöntemle binalar, toplu konutlar, fabrika binaları, imalathaneler, hastane, otel ve benzeri inşaatları yapmak, yaptırmak, işletmek, Yurt içinde ve yut dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek kiraya vermek. Arazi, arsa, daire kat sahipleri yani hak sahipleri ile her türlü sözleşmeler yapabilir, ortak proje geliştirebilir bu projeleri kamu veya özel sektörle ortak yapabilir, yaptırabilir, devredebilir, aracılık yapabilir. Hazır hale getirilen toplu konut, iş merkezleri v.b. yerleri bunların sosyal donatı alanlarını ticari işletmeleri oluşturmak, işletmek, kiralamak, bu maksatla üçüncü kişilerle anlaşma yapmak. Emlak alım satımında aracılık ve komisyonculuk yapmak. Her türlü şehir planlaması, avam projeleri, her ölçekte imar planları, iskân ve ruhsat hizmeti, master plan programı fizibilite yapımı, danışmanlık, etüt, araştırma, plan, projeler yapmak, mühendislik hizmeti vermek, danışmanlık hizmeti almak, yapmak veya yaptırmak. Arazi kullanımı, arsa, imarı haritacılık, tapu, yerleşim planları, ulaşım planları, topu konut ve benzeri konularda planlama ve projelendirme hizmetleri, şirket konuları ile ilgili proje, plan teknik hesaplar ile ilgili mühendislik, mimarlık hizmetleri, onarım, restorasyon, inşaat taahhüt konularında hizmet almak ve vermek. Her türlü yol, asfalt. Trotuar., kanal, bordür, konut, sınai tesis, hafriyat. Dolgu ve sair yapı işlerini malzemeli, malzemesiz yapmak ve bu mamullerin üretileceği fabrikaları atölyeleri tesisleri kurmak, kurdurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek sureti ile işletmek. Kamuya ve özel kişilere ait park ve bahçelerin işletmeciliği, temizlik işlerini yapılması, caddelerin, sokakları, Pazar yerlerinin çöplerinin toplanması, deterjanlı suyla yıkanması, otobüs duraklarının temizlenmesi, silinmesi ve bakımlarının yapılması her türlü işyeri fabrika ve konut temizlik işlerinin yürütülmesi. Her türlü inşaat malzemeleri araç ve gereçlerinin ticareti ile iştigal etmek kamu ve özel kurumlarının ihalelerine teklif vermek ve katılmak. Bütün inşaat malzemeleri üzerine toptan ve perakende alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını komple ve bağımsız inşaat işleri yapmak. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik, mamulleri, tuğla taş mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye, malzemelerin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı, ve ihracatını ve üretimin yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak, her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerin, alet edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak kiraya vermek, işletmek bu maddelerin iç ve dış ticaretini ve her türlü nalburiye işleri yapmak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, telekomünikasyon, tesisat, yol, su kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon, işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel menfez liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol köprü, baraj, liman, okul toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınaî ve turistik inşaat taahhüdünde.


Ataol Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Esenler, Namıkkemal Mahallesi, Akdeniz Sokak, No:7/1.