29 / 05 / 2022

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi nazım imar planı askıda!

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi nazım imar planı askıda!

Ataşehir İlçesi, Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı askıya çıkarıldı... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün Ataşehir İlçesi, Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli 15 Şubat 2019 tasdik tarihli nazım imar planı askıya çıkarıldı. 

Ataşehir İlçesi, Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 22 Nisan 2019 tarihinde askıdan inecek.

İmar planı için tıklayın