Atıl araziler tarıma kazandırılacak!

Atıl araziler tarıma kazandırılacak! Atıl araziler tarıma kazandırılacak!

Türkiye'de 24 milyon hektar tarım alanının 2 milyon hektarı atıl durumda olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atıl arazilerin tarıma kazandırılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 24 milyon hektar tarım alanından 2 milyon hektarının atıl durumda olduğunu söyleyerek, "2 milyon hektar tarıma kazandırıldığı takdirde, yıllık ortalama 13 milyar liralık bir gelir artışı sağlamak mümkün." diye konuştu. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Orman Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı"nın açılışında konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin gıda konusunda sadece bölgenin değil, dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline gelecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur." sözünü anımsatan Pakdemirli, "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın, 'Tarımsal üretimde kullanılmayan, çeşitli nedenlerle ekilemeyen ve boş bırakılan atıl tarım arazilerinin, etkin ve verimli kullanımı amacıyla bir metot oluşturulsun, bir yöntem ve politika ortaya konulsun.' direktiflerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Nitekim, bu çalıştay sonucunda da eminim ki çok değerli sonuçlara ulaşmış olacağız. Çalıştayla tarım arazilerinin, yeter gelirli tarımsal işletme büyüklüklerine ulaştırılması ve işletme ölçeğinin optimum büyüklüğe getirilmesi amacıyla izlenecek yol ve yöntemleri tespit etmeyi umuyoruz." dedi.

Pakdemirli, artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için daha fazla verimli tarım arazisine ihtiyaç olacağını ifade ederek, "Günümüzde sürdürülebilir arazi yönetimi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir." açıklamasunda bulundu.

- "Gıda ihtiyacının yüzde 95'i topraktan"

Milli ekonominin temelinin tarım olduğuna işaret eden Pakdemirli, gıda ihtiyacının yüzde 95'inin topraktan karşılandığını bildirdi.

Pakdemirli, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, insan-toprak bağını güçlendirmek, tarım arazilerinin verimli olarak kullanılmasını sağlamak için çeşitli politikalar uygulandığını ifade ederek şöyle söyledi:

"Ülkemizde 24 milyon hektar tarım alanının yüzde 8,3'ü yani 2 milyon hektarı atıl durumdadır. Bu tarım alanlarının aynı zamanda yüzde 25'lik kısmı da sulama imkanına sahip arazilerden oluşmaktadır. Bu da yaklaşık 500 bin hektarlık araziye denk gelmektedir. 2 milyon hektar tarıma kazandırıldığı takdirde, yıllık ortalama 13 milyar liralık bir gelir artışı sağlamak mümkündür."

- 2023'e kadar 8,5 milyon hektar toplulaştırma

Tarım arazilerini korumak ve yasal boşluğu gidermek için 2005'te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nu çıkardıklarını hatırlatan Pakdemirli, düzenleme kapsamında 655 bin hektar tarım alanının amaç dışı kullanılmayacağını söyledi.

Pakdemirli, bu zamana kadar toplam 6,1 milyon hektar, 2018 sonu itibarıyla da 496 bin hektar alanın toplulaştırıldığı vurgulayarak, 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade etti.

Arazi bankacılığı gibi modellerin Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünün altını çizen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu arazilerin üretim yapılabilir hale getirilmesiyle ölçek ekonomisine uygun tarım işletmeleri oluşacak, tarımsal üretim miktar ve kalite yönüyle daha güvenli ve güvenilir hale gelecektir. Uygulamayla arazilerin tarımsal niteliğini korumak amacıyla el değiştirebilme imkanları da ortaya konulacak. Bununla birlikte tarım arazilerinin mobilitesi yani alım, satım, kiralama gibi özellikleri artırılacaktır. Böylece tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazileri piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacaktır."

- "Arazi bankacılığına ihtiyaç var"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü ise tarım arazilerinin küçük ve parçalı oluşuyla atıl kalmalarının tarımdaki en önemli sorun olduğunu ifade etti.

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önleyen yasal düzenlemenin 2014 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Özlü, "Tarım arazilerin mirasla devri, kiracılık, ortaklık, arazi alım satımı gibi uygulamaların yapıldığı arazi bankacılığı olarak tanımlanan etkili bir kurumsal yapıya ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

- "İyi analizle doğru çözümler bulunmalı"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, çoraklaşma, erozyon ve toprağın verimsizleşmesine kadar uzanan çok ciddi sorunlar yaşandığının altını çizerek, bunların çözümü için iyi etütler, planlamalar yapılması, iyi analizle doğru çözümler bulunması gerektiğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun da tarımsal üretim yapılan arazilerin yanlış uygulamalar, erozyon ve tarım dışı amaçlarla kullanılması nedeniyle her geçen gün azaldığını belirterek "Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenmeli, buralar atıl bırakılmamalı, aşırı ilaç ve gübre kullanımı nedeniyle oluşan kirlilikler önlenmeli" şeklinde konuştu.