Avrasya GYO, faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını açıkladı!

Avrasya GYO, faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını açıkladı!

Avrasya GYO, 3 aylık faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını açıkladı


 

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 01.01.2012 ile 31.03.2012 tarihleri arası faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle;   FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:04.05.2012 KARAR SAYISI :184   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI   a) Kurumumuzun 01.01.2012 - 31.03.2012 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,   b) Görev ve Sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,   c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu , kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durmunu , karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla   Yönetim Kurulu Üyesi :Güray GÜNAY    Genel Müdür: Murat Hüseyin TUNÇER    Muhasebe Sorumlusu: Murat AKALP  Avrasya GYO, Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları için tıklayınız... Avrasya GYO, Özsermaye Değişim Tablosu için tıklayınız... Avrasya GYO, Nakit Akım Tablosu için tıklayınız... Avrasya GYO, Faaliyet Raporu için tıklayınız... Avrasya GYO, Gelir Tablosu için tıklayınız... Avrasya GYO, Bilanço için tıklayınız...    Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com