Axtab Turizm Seyahat Acentası ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

 Axtab Turizm Seyahat Acentası ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Axtab Turizm Seyahat Acentası ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Axtab Turizm Seyahat Acentası ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Jean Michel Foucault Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 22 Eylül'de kuruldu. Axtab Turizm Seyahat Acentası ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Jean Michel Foucault Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 22 Eylül'de kuruldu. 


 Axtab Turizm Seyahat Acentası ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek Yerli ve Yabancı Turistlerin yurt içinde ve yurt dışında Konaklama,Seyahat Taşıma, Rehberlik Hizmetlerini Yürütmek. 2-Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3-Uçak,Otobüs,Gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 4- Her türlü Gemi ve Yat İşletmeciliği yapmak,Gemi ve Yat Kiralamak. 5-Ticari Amaçlı her türlü motorlu araçlar Kiralama hizmetleri verebilir. 6-Her Türlü Hava,Deniz,Kara Vasıtaları ile Şehir içi, Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Yapmak. 7-Her türlü Eğlence ve Gösteri  Merkezi, Sergi  ve Panayır  alanı, Kongre Merkezi, Sanatsal  gösteri, Merkez  Kompleksi işletmek, kiraya vermek kiralamak, ve danışmanlık  yapmak. Yetkili Mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında Sanatsal ve eğlence gösterileri Konserler, Müzikal Oyunlar, Tiyatro Oyunları, Folklor gösterileri, Bale Oyunları, eğlence ve Yarışma Proğramları ve benzeri Sanat ve Eğlence Faaliyetleri Organize etmek, Sergilemek Tertip etmek veya Ettirmek. 8-Reklam Ajansı kurmak Her Türlü Reklam işleri Yapmak, Reklam Filmleri Çekmek. 9-Sesli ve Işıklı, Görüntülü gösteriler yapmak,Mevcut Organizasyonlara Katılmak, Hertürlü Halklla İlişkilerle ilgili Hizmetler  vermek. Yerli ve Yabancı Film,Tiyatro, ses, Dans Sanatçılarının Ajanslığını Yapmak. 10-Yetkili Mercilerden İzin almak Kaydıyla,A Grubu Turizm İşletme Belgesi Almak. 11-Şirket Faaliyet Konusu ile İlgili Alım,Satım,İthalat ve İhracat Yapmak. 12-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü Gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,İpotek alabilir, ipotek verebilir ve İpotekleri Fek edebilir.Şirket Gayrimenkulleri üzerinde İrtifak,İntifa,Sükna, Gayrimenkul Mükellefiyeti, Kat İrtifakı,Kat Mülkiyeti, tesis edebilir. Her Türlü Gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu Daireleri nezdinde Cins Tashihi, İfraz, Tevhid, Taksim, Parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 13-Şirket konusu ile ilgili her türlü deniz, hava , kara,taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kirayaverebilir,alıp satabilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.


 Axtab Turizm Seyahat Acentası ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Merkez Mahallesi, Reha Turdakul Sokak, Süreyya Apartmanı, No:22/5.