Ayba Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ayba Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ayba Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Aybar, Mehmet Yaşar Bahçıvan tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 20 Ekim'de Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi'nde kuruldu.


Ayba Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Aybar, Mehmet Yaşar Bahçıvan tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 20 Ekim'de kuruldu. 


Ayba Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve inşaat taahhüt işleri yapar, kendi hesabına arazi ve arsalar alır bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar, proje ve onarım işleri yapar, resmi ve özel kurum ve kuruluşların açtığı ihalelere iştirak eder. İş hanları, konutlar, alışveriş merkezleri, oteller, yat limanları,otoparklar, hastaneler, turistik ve sportif tesisler inşa etmek, her türlü taşeron hizmetinde bulunmak,mevzuatın izni çerçevesinde her türlü tarihi eser ve vakıf binalarının tamir, bakım, röleve, restorasyon, aydınlatma, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ile ilgili işler yapar. 2-Şirket T.C bakanlıklarının veya bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşekküllerinin, kamu bütçeli dairelerin, mahalli idarelerin, belediyelerin, yapı kooperatiflerinin açtığı ihalelere katılabilir, yap işlet devret modelindeki projelere iştirak edebilir. 3-Her türlü kentsel dönüşüm projelerini üstlenmek, bu konuda TOKİ,  Kiptaş  gibi kamu-özel iştiraklerinin açtığı ihalelere katılmak, üstlenilen kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmek. 4-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir 5-Şirket, her türlü toplu konut yapar, siteler kurar, her çeşit ve boyutta alış veriş ve yaşam merkezi inşa eder, işletir, kiralar ve satabilir. 6-Şirket her türlü inşaat ve alt yapı, hafriyat, kanal,yol, havaalanı inşaatı, liman inşaatları, çelik kontsrüksiyon inşaat ve taahhütleri , arıtma tesisleri, katı atık dönüşüm tesis ve fabrika binaları yapar yaptırır. Her nevi gayrimenkullerin alım satımını yapar, her nevi emlak komisyonculuğu işleri yapabilir. 7-Deprem önleme,viyadükler, fabrika inşaatları, köprü destek dayanak inşaatları ve her türlü inşaat için Deprem destek işleri ile her türlü bina ve inşaat için Deprem güçlendirme işleri, her türlü prefabrike inşaat ve meskenler yapar ve yaptırır. 8-Şirket, her çeşit inşaat için hafriyat ve nakliyat işleri yapar ve yaptırır.Köprü viyadük üst geçitler için askı asma kaldırma işleri ve gereçlerinin temini ve inşaasını yapar. Tünel, Fabrika, konut, arıtma, damıtma, kanal, kanalizasyon, betonarme inşaatlar,prefabrik inşaatlarda iş yerlerinde gerekli olabilecek her türlü çelik konstrüksiyon işleri ve temini, içme suyu şebeke arıtma damıtma kanal işleri tesis inşaası ve taahhüt işleri, her türlü ebatta ve istekte fabrika inşaası ve kurulumu, katı atık enerji dönüşüm tesislerinin inşaası bakımı ve tesislerin işletilmesi için teknolojik destek işleri yapar ve yaptırır. 9-Şirket her çeşit inşaat malzemeleri ile ısı ses yalıtım malzemelerinin ve diğer yapı elemanlarının toptan alım satımını, imalatını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü inşaat madde ve malzemelerinin iç mimari ve dekorasyon işleri ve malzemelerinin alım satımını yapar. 10-Şirket taş, kum, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek. Hazır beton ve yapı elemanları tuğla, kiremit, parke, bordur taşı ve briket imal etmek, alım satımını yapmak ve bunlarla ilgili fabrikalar ve atölyeler kurmak, işletmek makine teçhizatın ithalini yapmak inşaat işleri ile ilgili her türlü malzeme, alet ve makinelerin alım, satımını ve ithalat, ihracatını yapmak. 11-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Konusu ile ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işleri yapmak. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Her türlü jeolojik etüdler yapmak. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 12-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması. 


Ayba Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, No:44/3.