Aydın'da 6 mahalleye inşaat yasağı

Aydın'da 6 mahalleye inşaat yasağı Aydın'da 6 mahalleye inşaat yasağı

Aydın Belediyesi'nin Koruma Kurulu'na CD'de verdiği plan şartnameye aykırı olduğu için kabul edilmedi.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Aydın Belediyesi'nin Koruma Amaçlı İmar Planını Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna "şartnameye aykırı" olarak CD'de vermesi nedeniyle kentin altı mahallesinde inşaat çalışması yapılamıyor. Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Yılmaz, kentteki mevcut imar planlarının 2003 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından iptal edildiğini söyledi. Kentte, 14 Temmuz 2007'ye kadar birinci ve üçüncü derece sit alanı olan 6 mahallenin imar planının yeniden yapıldığını belirten Yılmaz, Aydın Belediyesi'nin geçen yıl kentin koruma amaçlı yeni imar planını hazırlayarak koruma kuruluna sunduğunu, kurulun da sunulan bu planları birçok defa görüştüğünü bildirdi. Yılmaz,şöyle dedi: "Koruma Kurulu, 14 Temmuz 2007'de plan yapılan alanda gerekli jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılıp, koruma amaçlı imar planının bu sonuçlara göre hazırlanmasına karar verdi. Aydın Belediyesi de bu doğrultuda yeni bir plan hazırlayarak kurula sundu. Ama belediyenin verdiği plan CD ortamında olduğu için kurul bu planı değerlendirmeye almadı. Çünkü devlette yazışmaların şekli bellidir. Kurulun planı onaylaması için CD'de değil, paftalarda olması gerekli." Aydın Belediyesine işini öğretmek gibi bir çaba içinde olmadıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Aydın Belediyesi'nin hazırladığı koruma amaçlı imar planını, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 17. maddesinde yer alan yönetmelik ve teknik şartnameye uygun olarak kurula sunması gerekiyor. Bu şartnamede de planların kurula paftalar halinde sunulması yer alıyor. Bu plan ise CD'de sunulması nedeniyle işleme konulmamıştır."

Mağduriyetlerini biliyoruz

Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Yılmaz, kentin koruma amaçlı imar planın olmaması nedeniyle Tralleis Antik Kentini kapsayan ve sit alanları olan Mesudiye, Köprülü, Kemer, Veysi Paşa, Ramazan Paşa Mahalleleri ile Cumhuriyet Mahallesi'nin küçük bir kısmında inşaat çalışmalarının yapılamadığını söyledi.Yılmaz, "6 mahalleyi ve yaklaşık 50 bin kişiyi ilgilendiren planın bizim tarafımızdan 5 dakika dahi bekletilmesi mümkün değildir. Çünkü biz planın onaylanmaması nedeniyle insanların eskiyen evlerine çivi dahi çakamadıklarını biliyoruz" dedi.Aydın Belediyesi yetkilileri ise planı hazırlayan yüklenici firmanın gerekli dokümanları zamanında hazırlayamamasından dolayı, planı CD'den sunmayı uygun gördüklerini belirterek, en kısa sürede paftaları ve plan notlarını kurula sunacaklarını kaydettiler.

pus