Aydın'da icradan 1 milyon TL'ye satılık fabrika binası!

Aydın'da icradan 1 milyon TL'ye satılık fabrika binası!

Kuyucak 1. İcra Müdürlüğü, Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Aydınoğlu Bucağı, Kocakavak Mevkii, 3030-U pafta, 177 ada, 37 parselde yer alan 4 bin 626 metrekare alanlı tek katlı fabrika binası, idare binası ve arsasını satışa sunuyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kuyucak 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

KUYUCAK 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜMDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2010/532 TALİMAT

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1- Tapu Kaydı: Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Aydınoğlu Bucağı, Kocakavak Mevkii adresinde kain, 3030-U pafta, 177 ada, 37 parsel sayılı; 4.626,70 m2 alanlı tek katlı fabrika binası, natamam idare binası ve arsa vasıflı taşınmazın tam hissesi borçlu adına kayıtlı.

Özellikleri: Taşınmaz üç katlı idari binası, yanında depolama ve ürün hazırlama için kullanılan işletme binası ve bu binaların kuzeyinde üstü örtülü etrafı açık sundurma olmak üzere üç grup bina mevcuttur, idari bina belediyesinden alınan ruhsata göre betonarme 3.sınıf A grubu yapı sınıfındandır. Bina üç katlı olup sadece iki katının 31.05.2004 tarih ve 26/4 no ile ruhsatı vardır. 3.kat ruhsatlı değildir. Zemin+2 katta toplam alanı 378 m2.dir. Bina idari bina olarak planlanmış olduğundan iç bölümleri büro olarak inşa edilmiştir. Bayındırlık Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyet değeri 3.sınıf A grubu olarak 448TL/m2.den 378 m2 x 448 TL= 169.344,00-TL dir. Fabrika binası tek katlı 6.50 m yükseklikli, taşıyıcı sistemi çelik çerçeveli çatısı çelik konstrüksiyon üzeri galvaniz saç örtü ile kapatılmış, dış duvarları tuğla ile örülüp sıvanmıştır. Bu bina yapı sınıfı olarak 2. sınıf A grubu yapı sınıfına girmektedir. Binanın zeminde kapladığı alan 2600 m2.dir. Ancak bu binanın da sadece 1200 m2'si ruhsatlıdır. Bina incir işleme ve paketleme tesisi olarak planlandığından içi beş ayrı bölümden oluşmuştur. 1200 m2'lik ruhsatlı olan 1.bölümde binanın tavanı izolasyon için köpük levhalarla kaplanmış, yan duvarlarına yaklaşık 3 m. yükseklikte seramik kaplama yapılmış, tabanına mozaik kaplama yapılmıştır. Bu bölüm içinde ayrıca büro ve laboratuvar olarak kullanılmak üzere plastik doğramadan iki oda mevcuttur. İkinci bölümden mutfak ve yemekhane kısmıdır. Üçüncü kısım ambalajlama kısmıdır, dördüncü kısım makinelerin bulunduğu kısımdır. Beşinci kısım ise paketlenen malzemelerin depolandığı kısımdır. Bayındırlık Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyet değeri 2.sınıf B grubu olarak 276 TL/m2'den 2600 m2 x 276 TL=717.600,00 TL.dir. Etrafı açık sundurma; çelik boru direk dikilerek, çelik makasların üstüne galvaniz saç ile kapatılmış tabanı düzgün tesviye betonu dökülmüştür. Fabrika binasına bitişik olan sundurmanın iki tarafı yaklaşık 1 m. yükseklikte tuğla duvarla çevrilmiştir. Yapım sınıfı olarak 1.sınıf B grubu yapı sınıfındandır. Fabrika binasına bitişik ve irtibatlıdır. Bu açık çalışma sahasının alanı 550 m2.dir. Krokisinde kesik çizgilerle taranmış olan 330m2'lik kısmı kuzeydeki aynı ada 20 ve 21 nolu parsellere tecavüz etmiştir. Bayındırlık Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti 1 .sınıf B grubu olarak 127 TL/m2'den 550 m2 x 127 TL=69.850,00 TL değerindedir. Binaların toplam değeri 956.794,00 TL.dir. Ancak binanın 2004 yılında yapılmış olması, ruhsata aykırı ve ruhsatlanmamış kısımları olması ve açık sundurma şeklindeki kısım komşu parsellere tecavüzlü olması nedeniyle binaların değerinde %10'luk değer kaybı söz konusudur. Toplam değerden %10'luk değer kaybı düşüldüğünde; binanın değeri 956.794,00 TL - 95.679,40 TL = 861.114,60 TL.dir. 177 ada, 37 parsel şehir imar planında sanayi alanı olarak tanımlı bölgede ve imar planına göre de yola terk edilmiş olduğundan temiz imar parseline dönüşmüştür ve bu terklerden sonra 4626,7 m2 arsa alanı kalmıştır. Taşınmazın toprak değeri ise arsa haline dönüşmüş olması, karayoluna cepheli olması ve şehir alt yapı hizmetlerinden faydalanıyor olması nedeniyle m2 bedeli 30 TL/m2.den 4626,7 m2 x 30 TL = 138.780,00 TL.dir. Taşınmazın arsası ve üstündeki binalarla birlikte toplam değeri; 861.114,60+138.780,00=999.894,60 TL.dir. Bu rakam yuvarlanarak taşınmazın toplam değeri 1.000.000,00-TL olarak belirlenmiştir. KDV %18 olup alıcıya aittir.

İmar Durumu: Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Aydınoğlu Bucağı, Kocakavak Mevkii Aydın-Denizli karayolu üzeri adresinde kain, 3030-U pafta, 177 ada, 37 parsel no'da kayıtlı taşınmaz Kuyucak Belediyesi sınırları içinde imar planının 19-N-l nolu paftasında sanayi alanı olarak tanımlı bölgesinde kalmakta olup 05.05.2004 tarihli imar durumu belgesine istinaden imar uygulaması ile yola terk işlemi yapılmıştır.

Satış Saati: 10:00 - 10:10 arası

Muhammen Bedeli: 1.000.000,00 TL

Satış Şartları:

1- Satış 12.08.2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında KUYUCAK ADALET SARAYI BAHÇESİ-KUYUCAK adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 22.08.2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra iflas Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan Tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31.05.2011

iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİKm.126)


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

pus