07 / 07 / 2022

Aydın'da satılık gayrimenkul 1 milyon 628 bin lira!

Aydın'da satılık gayrimenkul 1 milyon 628 bin lira!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan gayrimenkulün toplam bedeli 1 milyon 628 bin TL olarak belirlendi. Gayrimenkulün satışı açık artırma usulüyle 3 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşecek...T.C. KUŞADASI 1. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


2009/4372 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği kıymeti, adedi, önemli özellikleri

1 NOLU TAŞINMAZIN

özellikleri: Aydın il, Kuşadası ilçe, Davutlar Köyü, Taşlıbelen Mevkii, 1103 Parsel No, f yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz 27/05/2013tarihinde besi damı yapılmaz üzere inşaat r jhsatı alrn Bu inşaat ruhsatında taban oturma alanı 1.400,00 m2 olan bodrum+zemin+1. kattan oluşar yapılabileceği ve toplam inşaat alanının 4.200,00 m2 olabileceği belirtilmiştir. Da' tlar belediyesi! 22/06/2011 tarihli yazısında 53 pafta, 1103 parsel üzerine 2 katlı toplam 4.200,00 m2insaat alanlı besi da inşaatı yapılabileceği, ancak taşınmazda olan idari bina, besi dangının son iki katının pr jjedışı kaçak olarak yapıldığı belirtilmiştir.

Taşınmaz üzerinde yapılan ölçümlerde ise:

a-) Besi Damı: Bu yapı 19 metre genişlikte. 120 metre uzunlukta ve 4 katlı olarak b> durumdadır. Bu yapının toplam inşaat alanı ise f 19 _ T)x4 kat= 9.120,00 m2'dir.

b-) idari Bina: Bu yapı 14 metre genişlikte. 21 metre uzunlukta ve 2 katlı olarak b£ ınarmesi yapı'mış durumdadır. Bu yapının toplam inşaat alanı ise 114x21 !x2 kat= 588,00 m2dir.

Taşınmaz üzerine yapılmış olan kaba inşaatların t »lam ırû’si ise (9120+588)= 9.708 0 alanının 4.200,00 mZsi ruhsatlı. 5.508 m2'sı ise ruhsatsız kaçak konumdadır.

Bu taşınmaz üzerindeki zirai varlıkların değen: Güneyi ve batısı fundalık ve çal dar ile kaplı olan taşınmazın doğusunda fundalık ile benzer bir taşınmaz kuzeyinde ise meyve bah ısı bulunmaktadır. Toprak yapısı, derinliği ve bitki besleme kabiliyeti açısından orta seviyede bulunan taşınr doğru oldukça dik bir eğim bulunmaktadır. Taşınmaz bir süreden beri işlenmed vaziyettedir, içerisinde bulunan meyve ağaçlan ıldukça bakımsız halde otlaı arasında kam vaziyettedirler. Mevcut durumları itibari ile zirai g tirecek vaziyette değildirler

Adresi: Davutlar sınırları içinde, Davutlar merkezin 1 jzey-Doğu yönünde ve 2.500 m

Yüzölçümü: 65.700,00 m2

imar Durumu: Bilirkişi raporuna göre 3194 sayılı imar Kanununa göre Tarımsal arazilerde, taşınmazın yüzölçümünün %30'u oranında yapılaşmaya izin ver mektedir. Bu taşınmaz için hesfc: lama yapıldığında (65.700 m2x%30)= 19.710,00 m2 inşaat yapılabilir" 19 710 m2>9.708 m2". Taşınmazı tasarruf edecek ge ve tüzel kişiler, proje tadilatı yaparak ve tadilat ruhsatı alarak, kaçak konumda elan yapılaı kapsamından çıkarabilirler. Bu nedenle yapılmış olan imalatların yıkılmasını gere irecek t olmayacağı kanaatinde.

Kuşadası icra Hukuk Mahkemesinin 2011/318 Esas-2011/475 Karar nolu 15/11/20': 1 tarihli ilam 1,628.400,00TL muammen bedel taktir edilmiştir

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü: 03/09/2013 günü 10:40 -10:50 arası

2. Satış Günü: 30/09/2013 günü 10:40-10:50 arası

Satış Yeri: KUŞADASI ADALET SARAYI ZEMİN KAT Z-03 NOLU İHALE SALONU

Satış Şartları:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, aı önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif ve.ri artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları top giderlerini geçmek şartı ilmihale olunur Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ele birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna k ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilerj değerin %50’sini, rliçl varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olu bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü ge süre verilebilir Damga vergisi. KDV 1 '2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye re aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakların; |d giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeli; takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun |1|3 gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalen olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diije ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıç kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınaqsçk

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri v isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklar almak isteyenlerin 2009/4372 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurma 17/07/2013

KUŞADASI VAKIFLAR BANKASI

İBAN NO: TR 68 00015 00158 00-72 90 491461

(İİK m. 126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekle

(Basın: 45305-