Aydoğlu Siteleri'nde 1 milyon 496 bin TL'ye!İcradan!

Aydoğlu Siteleri'nde 1 milyon 496 bin TL'ye!İcradan!Konya 13. İcra Dairesi, Konya ili Karatay İlçesi 39 Mahalle Mahallade bulunan Aydoğlu Siteleri A ve B blokları satılacak. Toplam bedeli 1 milyon 496 bin TL olan blokların ihalesi 1 Ağustos 2011 günü Konya Müzayede Salonu'nda yapılacak... 


 Konya 13. İcra Dairesi tarafından verilen ilan şöyle;

T.C Örnek No: 27
KONYA 13. İCRA DAİRESİ Dosya No: 2010/6272 Esas
TAŞINMAZIN AÇI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Konya ili Karatay İlçesi 39 Mahalle Mah. 8 cilt 1025 sayfa, 20916 ada, 13 parsel, 1.673,00 m2 yüzölçümlü, Arsa ana taş. Nitelikli taşınmazın 1227/1673 Hissesi satılacaktır. Taşınmaz Konya İli Karatay ilçesi, Karacihan Mahallesi,  Ankara  caddesi, toklu sokak, baba nimetullah sokak, mangırlı sokağa cepheli, Aydoğlu Siteleri A ve B bloklar. No. 6 ve 4'de bulunmaktadır. Tapu kaydına göre 13 parsel arsa olarak gösterilmişse de yerinde iki blok halinde her bir bloğun bodrum kat, zemin kat+üç kat normal katı olan toplam yirmi dört adet daireli iki blok yapılmıştır. Yapılarda bağımsız bölümler belirlenmemiştir, kat irtifakı kurulmamış, kat mülkiyetine geçilmemiştir. Hisseye düsen miktar 1.227,00 m2 dir. Blokların her birinin bodrum katı, zemin katı ve üç adet normal katı olan on iki daireden toplam yirmi dört adet daireli iki blok tamamlanmış içerisinde ikamet edilmektedir. Dairelerin her biri antre, salon, üç oda, banyo, tuvalet, mutfak ve holden ibarettir. İki adet balkon vardır. Brüt İnşaat alanı zemin katta 113 m2, net % m2, normal katta inşaat alanı ise 137 m2, net 117 m2 civarındadır. Tapu kaydında Muhdesat Bilgileri bölümünde "Bile işaretli 1 kat yığma bina, C ile işaretli 1 kat yığma bina, D ile işaretli 1 kat yığma bina başka şahıslara aittir* şerhleri bulunmaktadır. 14.01.2011 tarihli imar durum belgesine göre imar planında dört kat ayrık/ikiz nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz 1227/1673 hissesi 1,496.940,00 TL muhammen bedelle satılacaktır. Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. İŞ BU SATIŞ İLANI İLGİLİLERE TEBLİĞE GÖNDERİLMİŞ OLUP TEBLİĞ EDİLEMEYENLEREDE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Satış Şartları:

1- Satış 01.08.2011 günü saat 14:00 -14:05 saatleri arasında Akabe mah. Cemil Çiçek cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A blok Zemin kat Müzayede Salonu KONYA da; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur, Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 11.08.2011 günü 14:00 - 14:05 saatleri arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40'ını ve rüçhanlt alacaklıların alacağı île satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, aha istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün İçinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep oian tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedei İle son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden, müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/6272 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tapudaki tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere iln olunur. 14.06.2011
(IİKm.1261
{*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
Konya 13. İcra Dairesi tarafından verilen ilan


Münevver Danış/Emlakkulisi.com