06 / 10 / 2022

AYSRN Metal Kablo Mamülleri Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi kuruldu!

AYSRN Metal Kablo Mamülleri Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi kuruldu!

AYSRN Metal Kablo Mamülleri Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi 27 Şubat 2015'te, 400 bin TL sermaye bedeli ile Eyüp'te, Aydın Serin Müdürlüğü 'nde kuruldu.AYSRN Metal Kablo Mamülleri Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi 400 bin TL sermaye bedeli ile 27 Şubat 2015'te, Aydın Serin Müdürlüğü'nde kuruldu.


AYSRN Metal Kablo Mamülleri Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi iş konusu;a-Metal ve alaşımlarını eritmek, izabe etmek, şekillendirmek suretiyle; işlemek, mamül veya yarı mamül olarak ithal etmek, ihraç etmek, toptan satmak. Bu konudan olmak üzere özellikle tel levha, çubuk, profil, saf ve arıtık metaller, döküm temizlemek  için granül, ferro titanyum, klingret levha, contalı krom, nikel paslanmaz tel levha çubukları,maşonları,döküm potaları rulmanlar, teflonbantların; ihracat, ithalat,imalat, pazarlama ve dahili ticareti ile mümessilliğini yapmak,           b-Yurtiçinde ve yurt dışında metal ve renkli metal hammadde ve madenlerin işlenmesi alım,satım, ithalat ve ihraçatını yapmak. c-Dökme demir, demir, demir çelik, saç ve saçtan mamul eşya ve hurdaları, bakır,nikel alüminyum,magnezyum,berilyum,kurşun,çinko,kalay,başka başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, bıçak eşyası, sofra takımları ve hurdaları, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları; bu malların yurtiçide ve yurtdışında pazarlaması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracı, d-Her türlü hurda kabloların içinde bulunan bakır, alüminyum,çelik ve kablonun toplanması ve alımı plastikleri ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı,satımı              Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzunun çerçevesi içinde kalmak kaydı ile bütün konuları iktisap ve borçları ilzam edebilir,şöyleki;         1- Konu ile ilgili komple tesis yedek parça ve hammaddeler ile yine yarı mamül         maddelerin ve sarf malzemelerinin ithali ihracı ve üretimi ile dahili ticaretini yapabilir.    2- Konu ile ilgili  olarak her türlü ihalelere iştirak edebilir.    3- Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari,sınai,mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.    4- Şirket konusu içinde kalmak kaydı ile taahhüt işleri acentelik komisyonculuk ve mümessillik yapabilir.    5- Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkul mallar satın alabilir satın alınan gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa edip tesisler kurabilir yine maksat ve mevzunun tahakkuku için gayrimenkul malları kiralayabilir tesisler kurabilir.    6- Şirket sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir kiraya verebilir rehin ve ipotek edebilir.    7- Şirket konusuna giren malların imalatını da başkalarına yaptırabilir işletebilir fason yapabilir veya yaptırabilir.    8- Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir devir alabilir devir edebilir kiraya verebilir ve ahardan kiralayabilir.    9- Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir kefalet de bulunabilir.   10- İştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir. Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir feshedebilir ve şirket mevzuu dan mütevellit borçlar için ipoteği ve menkul rehini verebilir.   11- Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için şube,mağaza satış merkezi ile depolar ve teşhir galerileri açabilir ve bunları işletebilir.   12- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar sergi ve panayırlara iştirak edebilir.     Şirket Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümlerini kullanmak suretiyle yukarıda yazılı olan işlerden başka işleri de yapabilir.  

Geri Dön