06 / 12 / 2022

Bağışlayana dönme koşullu bağışlama nedir?

Bağışlayana dönme koşullu bağışlama nedir?

Bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşme, bağışlama sözleşmesi oluyor. Peki, bağışlayana dönme koşullu bağışlama nedir?Bağışlayana dönme koşullu bağışlama nedir?

Bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşme, bağışlama sözleşmesi oluyor.


Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya miras hukukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabiliyor.


Borçlar Kanunu gereğince, bağışlamayı izleyen bir yıl içinde başlatılmış bir yargılama sonucunda bağışlayanın, savurganlığı yüzünden kısıtlanmasına karar verilirse, o bağışlama mahkemece iptal edilebiliyor.


Elden bağışlama, bağışlayanın bir taşınırını bağışlanana teslim etmesiyle kurulmuş oluyor. Bağışlama, bir koşula bağlanarak da yapılabiliyor.


Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlamada, vasiyete ilişkin hükümler uygulanır. Peki, bağışlayana dönme koşullu bağışlama nedir? Bağışlayana dönme koşullu bağışlama nasıl yapılır?


Bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi durumunda, bağışlama konusunun kendisine dönmesi koşulunu koyabilir.


Bağışlama konusu, taşınmaza veya taşınmaz üzerindeki bir ayni hakka ilişkin ise, bağışlayana dönme koşulu tapu siciline şerh verilebilir.


Bir kimse başkasına bağışlamayı önerdiği bir malı, başka mallarından fiilen ayırmış olsa bile, bağışlananın kabulüne kadar, bağışlama önerisini geri alabilir.
Bağışlama sözleşmesi örneği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön