Çukurova Balkon

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik! Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik!

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı Yönetmelik kapsamında 31 Aralık 2013 tarihinde ise değişikliklere yer verildi. İşte yönetmelik esasları.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!BANKALARIN LİKİDİTE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükmünün uygulanmasında 31/12/2015 tarihine kadar dövize endeksli varlık ve yükümlülükler yabancı para likidite yeterlilik oranı hesaplamasında yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülük olarak dikkate alınır, toplam likidite yeterlilik oranı hesaplamasında ise Türk Parası cinsinden varlık ve yükümlülük olarak dikkate alınmaya devam edilir.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmelik eki bildirim cetveli ek-1 ve ek-2’de varlıklar başlığı altında yer alan “II. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Menkul Değerler ile Satılmaya Hazır Menkul Değerler (Net)”, “V. Krediler”, “VI. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler (Net)” grupları altında yer alan “Dövize Endeksli Menkul Değerler (vadesi dikkate alınmayanlar)” ve “Dövize Endeksli Menkul Değerler (vadesi dikkate alınanlar)” hesaplarının dikkate alınma oranı 40% olarak değiştirilmiştir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmelik eki bildirim cetveli ek-1 ve ek-2’de yükümlülükler başlığı altında yer alan “I. Mevduat” grubu altında yer alan “Dövize Endeksli Mevduat (vadesiz)” ve “Dövize Endeksli Mevduat (vadeli)” hesapları ile “III. Diğer Krediler” grubu altında yer alan “Dövize Endeksli Krediler (vadesi dikkate alınmayanlar)” ile “Dövize Endeksli Krediler (vadesi dikkate alınanlar)” hesaplarının dikkate alınma oranı 40% olarak değiştirilmiştir.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.