Barış Onay: İnşaatların yüzde 80'e yakını konut!

Barış Onay: İnşaatların yüzde 80'e yakını konut! Barış Onay: İnşaatların yüzde 80'e yakını konut!

Yapı Endüstri Merkezi Genel Müdürü Barış Onay, yapı sektörünün 2011 yılının 3. çeyreğinde yüzde 12,7 büyüdüğünü açıkladı


Yapı Endüstri Merkezi Genel Müdürü Barış Onay, Yapı Endüstri Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Türk Yapı Sektörü 2011 Raporu hakkında bilgi verirken sektörün 2011 3. çeyrek verilerine göre yüzde 12,7 büyüdüğünü, ancak Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı AB ülkelerinin aynı süre içinde yüzde 1,5'luk bir büyüme kaydettiğini belirtti.

Barış Onay, ''Türk yapı sektörü 2011 yılını 10'un biraz üzerinde çift haneli büyüme ile kapatacak. Fakat büyüme eğrisi yavaşlıyor. 2012'de yüzde 4-7 arasında bir büyüme öngörüyoruz'' dedi.

Türkiye ekonomisinin 2000'den 2011 3. çeyreğine kadar gelen veri setine göre Türkiye'nin 2009 ve 2001 krizleri dışında ortalama yüzde 6'lar düzeyinde büyüdüğünü, ancak bu büyümenin 2011 yılında dünyanın genel trendinden kopuk derecede yükseldiğine işaret eden Onay, Türkiye'nin 2012'de yüzde 2,2 ile yüzde 4 arasında büyümesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Onay, ''Türkiye hızlı bir yavaşlama göstermek zorunda. Çünkü bu tür büyüklüklerle büyümesi mümkün değil. Türkiye'nin büyümesinin normalize olması gerekiyor. Önümüzdeki 6 ayda Türkiye'nin büyüme hızında yavaşlama öngörebiliriz'' diye konuştu.

Onay, Türkiye'nin büyümesinde en önemli iki etkenden birinin imalat sanayi kapasite kullanım oranı olduğunu, bu oran arttıkça işsizliğin de hemen aşağı indiğini belirtti.

Türkiye'nin cari açığının kriz dönemlerinde kapandığını, ülke ne zaman büyümeye başlarsa o zaman cari açığın da yükseldiğine işaret eden Onay, Türkiye'nin üretim modelinde bir yanlışlık olduğunu, daha fazla üreterek cari açığın kapatılamayacağını, şu anda alınması düşünülen önlemlerin de bunu ortadan kaldıracak kadar büyük etki yaratmayacağını savundu.

Onay, özel sektörün kendi üretim modelini değiştirerek cari açığı ortadan kaldırabileceğini, özel sektördeki üretim döngülerinin modernize edilmesi ve değiştirilmesi, katma değeri yüksek üretim modeline yönelinmesi gerektiğini kaydetti.

SEKTÖRDE YATIRIMLARIN YÜZDE 60'INI ÖZEL SEKTÖR YAPIYOR
Türk yapı sektörünün büyümesi ile Türkiye'nin büyümesi arasındaki marjın kapandığını ve bunun iyiye işaret olduğunu belirten Onay, ''Türkiye'nin 2012 yılı için öngörülen büyüme bandı yüzde 2-4 arasında. Yapı sektöründeki büyüme de 4-7 bandı arasında olacak'' diye konuştu.

Türkiye inşaat sektörünün GSYİH'ya katılma payının yüzde 5,7 olduğunu, inşaat yatırımlarına bakıldığında Türkiye'de 2011 3. çeyrek sonu itibariyle kamunun 12 milyar 531 milyon, özel sektörün ise 17 milyar 913 milyon lira inşaat yatırımı yaptığını belirten Önay, ''Yatırımların yüzde 60'ını özel sektör yapıyor'' dedi.

''İNŞAATLARIN YÜZDE 80'E YAKINI KONUT"
Yapı Endüstri Merkezi Genel Müdürü Barış Onay, yapı ruhsatlarına göre bina sayılarına bakıldığında da toplam alınan ruhsat sayısının 67 bin 75 olduğunu, 57 bin 173'ünün ise konut olduğunu belirterek, ''Yapılan inşaatın yüzde 80'e yakını konut. Türkiye'deki 2011 3. çeyrek itibariyle satılan konut sayısı 101 bin 754'' dedi.

Konut kredileri hacmi 2009 yılında 42,6 milyar lira iken 2011'de 69,3 milyar liraya ulaştığını, faiz oranının ise aynı dönemde 0,9'dan 1,29'a yükseldiğini dile getiren Onay, konut kredi faizleri yüzde 1'in altında kaldığı sürece vatandaşın konut almaya meyilli olduğunu söyledi.

Onay, Türkiye'de kimsenin cebindeki para ile ev araba almadığını, banka kredisi ile aldıklarını, o yüzden de konutların değerinin yukarı doğru çıktığını kaydetti.

EN FAZLA PROJE ALINAN 10 ÜLKE
Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik hizmetleri hakkında da bilgi veren Onay, Türk müteahhitlerin aldıkları projelerin yüzde 42,4'ünü BDT ülkelerinden, yüzde 30'unun Ortadoğu'dan, yüzde 19,3'ünü de Afrika ülkelerinden olduğunu belirtti.

Onay, bugüne kadar en çok proje alınmış ilk 10 ülkenin Rusya, Libya, Türkmenistan, Kazakistan Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Romanya ve Cezayir olduğunu bildirdi.

Toplam 167 ülkeyi kapsayan demokrasi endeksinde Türkiye 89 sırada iken, Türkiye'nin en çok proje aldığı ülkelerden Rusya'nın 107, Libya'nın 158, Türkmenistan'ın 165, Kazakistan'ın 132, Irak'ın 111, Suudi Arabistan'ın 160, BAE'nin 122, Katar'ın 137, Romanya'nın 56 ve Cezayir'in 125. sırada yer aldığına işaret eden Onay, Arap Baharı olarak adlandırılan gelişmeler sonucunda Türk müteahhitlerinin özellikle Libya'da paralarının kaldığını hatırlattı.

Onay, yapı sektörünün Türkiye'nin ihracat açısından gurur duyması gereken bir sektör olduğunu, sektörün 2011 yılında 19 milyar 730 milyon dolar ihracat yapmasına karşın ithalat oranının 8 milyar 772 milyon dolar olduğunu söyledi.

Habertürk