17 / 08 / 2022

Barnum Demir Çelik Ürünleri İnşaat Limited Şirketi'nin merkez nakli yapıldı!


Barnum Demir Çelik Ürünleri İnşaat Limited Şirketi'nin merkez nakli gerçekleştirildi. Barnum Demir Çelik Ürünleri İnşaat Limited Şirketi'nin merkezi Kadıköy'de yapıldı.Barnum Demir Çelik Ürünleri İnşaat Limited Şirketi'nin merkez nakli gerçekleştirildi. Barnum Demir Çelik Ürünleri İnşaat Limited Şirketi'nin merkezi Kadıköy'de yapıldı.

Barnum Demir Çelik Ürünleri İnşaat Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma,eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.