18 / 08 / 2022

Batman Kozluk'ta nazım imar planı değişikliği yapılacak!

Batman Kozluk'ta nazım imar planı değişikliği yapılacak!

Batman İli, Kozluk İlçesi, Bekirhan Beldesi 'nde (41 ve 296 no’lu parseller) Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı...
Batman İli, Kozluk İlçesi, Bekirhan Beldesi sınırları içerisinde yer alan 70.200 m2 yüzölçümlü 41 no’lu parsel ile 5.674 m² yüzölçümlü 296 no’lu parsele “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Emsal:0.50, Hmaks: 3 kat) ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan uygulama nazım imar planı değişikliği onaylandı.Detaylı bilgi için tıklayın


Nazım imar planı değişikliği için tıklayın