Bayburt'ta 862 bin TL'ye satılık dört katlı apartman!

Bayburt'ta 862 bin TL'ye satılık dört katlı apartman! Bayburt'ta 862 bin TL'ye satılık dört katlı apartman!

Bayburt Sulh Hukuk Mahkemesi, Bayburt merkez Şeyhhayran mahallesindeki dört katlı binayı 862 bin 419,60 TL'den satışa çıkardı. Satış, 27 Nisan 2012 Cuma günü 10:00-10:10 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

 

T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ Satış Memurluğu TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Dosya No : 2009/8 Satış Örnek No : 27* Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu Kaydı: Bayburt Merkez Şeyhhayran Mah. 4 ada 17 parsel sayılı 122,40 m2 zeminde Dükkanı bulunan dört normal katlı kargir apartman Özellikleri: Ana taşınmaz üzerinde bulunan yapı zemin kat ve 1,2,3,4 normal kat olmak üzere toplam beş kattan oluşmaktadır. Zemin kat işyeri, normal katlar ise konut olarak kullanılmaktadır.Yapı betonarme kargastır. Zemin kat alanı 122,40 m2 olup üst katlar ise 129 m2 dir. Doğu cepheli olup 10 m lik imar yolundan cephe almaktadır. Geometrik şekil olarak yamuktur. Zemin kat işyerinin ısıtma sistemi kaloriferli olup mdf kaplama mutfak dolabı mevcuttur. Elektriği suyu mevcuttur. Isıtma sistemi olarak 1. ve 2. normal kat sobalı; zemin kat, 3. ve 4. normal katlar kaloriferlidir. Apartmanın tek girişi mevcuttur. Daire kapıları ahşaptır. Doğu cephesinden girişlidir. Şehir merkezi diye adlandırılan bölge içerisindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Sosyal donatılara yakındır. İmar durumu : İmar planında bitişik nizam dört kat imarlıdır. Değeri : 862.419,60 TL Satış saati: 10:00-10:10 Satış şartları: 1. Satış 27/04/2012 Cuma günü yukarıda yazılı saatler arasında Bayburt İcra Müdürlüğünde açık artırma,suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 07/05/2012 Pazartesi günü yine aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya,çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek; damga vergisi, KDV, tahliye ve teslim masrafları, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/8 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İIKrn. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir İ.İ.K'nun 127. Maddesi mucibince Tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılmayan İlgililere tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur B: 14281   İlan için tıklayın!