Bayraklı'da 5.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Bayraklı'da 5.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi'nde yer alan arsa vasfındaki gayrimenkul 5 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 
İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi'nde yer alan arsa vasfındaki gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için l 5 milyon 500 bin TL isteniyor. 

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Tapunun,  İzmir  İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 3995 ada, 4 nolu parsel olup, 1.800,00 M2 miktarında arsa vasfındadır. Dava konusu taşınmazın çevresi genelde 20-25 yıllık 8 katlı yapılar ile çevrili, mevcut haliyle Belediye hizmetlerinden yararlanır durumdadır. Taşınmaz batısındae 576/6 sokak, güneyinde 558 sokaklara cephelidir. Batısında ve güneyindeki imaryolları kısmen açılmıştır. Taşınmazın ulaşım, çarşı pazar imkanları iyi durumdadır. Gönderilen imar durumuna göre, mevcut hali ile inşaat ruhsatı alıp inşaata başlama imkanı bulunmamakta olup, İdare mahkemesinin kararına uygun olarak yeni imar planı uygulaması ileruhsat alınarak inşaata başlanılması gerekeceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 01/06/2018 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 03/07/2018 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu (Milli bir bankanın kesin ve süresiz) vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, taşınmazın hissedarlarından HASAN BEYAZTAŞ (459.....220 TC NOLU) ve AĞA BEYAZTAŞ (433.....934 TC NOLU)'IN adresleri bulunamadığından ve yurt dışındaki adreslerde de bulunamadığından bu hissedarlara İLANEN TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞI, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/03/2018