08 / 12 / 2022

Tatvan'da 11.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Tatvan'da 11.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Tatvan İcra Dairesi, Bitlis Tatvan'da okul, kerpiç ev ve arsası icradan satılıyor. Gayrimenkulün satış bedeli 11 milyon 806 bin 185 TL olarak belirlendi.Tatvan İcra Dairesi, Bitlis Tatvan'da okul, kerpiç ev ve arsası icradan 11 milyon 806 bin 185 TL'ye satılıyor. Gayrimenkulün ihalesi 12 Ağustos 2020 günü gerçekleşecek.

T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, 219 Ada, 10 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, Ahlat Şosesi Mevkii, Satışa konu taşınmaz; bir adet 6 ve bir adet 2 katlı okul, kerpiç ev ve arsası, 32.073,31 m2 alanlı arsa üzerinde, emsal nizamda betonarme karkas inşaat tazında, ilkokul ve orta okul binası bodrum+zemin+3 normal kat+çatı katlı olarak, Anadolu Lisesi binası; zemin-1 normal kat olarak inşa edilmiştir. Yapılara ait mimari proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri bulunmaktadır. parsel üzerinde ayrıca cins tashihine konu kerpiç ev bulunmaktadır. Ev'e ait herhangi bir resmi evrak'a rastlanılmamış olup, kadastro müdürlüğünce yapılan incelemede kerpiç ev'in tek kat ve 124 metrekare taban alanlı olarak paftasına işli olduğu, yerinde yapılan incelemede ise, ilk okul+ortaokul binası ve Anadolu lisesi binasının kat sayılı olarak projesi ile uyumlu iken, kerpiç ev'in zemin+2 normal kattan oluşduğu görülmüştür.

2 katlı Anadolu Lisesi; parselin kuzeyinde zemin+ 1normal kattan oluşan Anadolu Lisesi binası bulunmaktadır. Mimari Projeye göre her katı 450,7 metrekare toplamda 901,4 metrekare brüt kapalı kullanım alanına sahiptir.

6 katlı Betonarme Bina; Anadolu Lisesi binasının güneyinde bodrum+zemin+3 normal kat+çatı kattan oluşan ilkokul ve ortaokul binası bulunmaktadır. Bodrum katında 1.238,21 metrekare, zemin ve1 normal katında, 2. normal katta ve 3. normal katta 1.248 metrekare, çatı katında 257 metrekare ve toplam inşaat alanının 6.488,65 metrekare olduğu anlaşılmıştır.

3 katlı Betonarme Bina; Parselin güneyinde zemin+2 normal kattan oluşan betonarme bina bulunmaktadır. toplamda 540 metrekare brüt kapalı kullanım alanı vardır.

Parselin 6.954 metrekaresi özel eğitim tesis alanında, 1.500 metrekaresi günübirlik tesis alanında, 18.500 metrekaresi 1652 ve 1655 kotu altı afet bölgesinde kalmaktadır. Parselin 5.119,31 metrekare yola ve parka terki bulunmaktadır. Ayrıca parsel üzerinde çok sayıda ağaç bulunmaktadır. Kerpiç ev'in bulunduğu Van Gölü kıyısında kalan bölge yaz aylarında aile çay bahçesi ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın Van Gölü sahilinde yer alması, Merkezi konumlu olup, ulaşımın kolay olması olumlu özellikleri arasında yer alırken, parselin bir kısmının afet sınırları içerisinde kalması olumsuz özellikleri arasında gösterilmektedir.
Adresi : Kale Mah. Şehit Mustfa Çinik Sk. Okyanus Koleji Dış Kapı No:15 Tatvan / BİTLİS
Yüzölçümü : 32.073,31 metrekare

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Nizam tesis alanı, Konut alanı ayrık nizam 3 kat, Günübirlik tesis alanı, Park alanı, Yol alanı, 1655 m. afet kotu altında kalan afete maruz bölge, Sahil şeridi ile kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metre arasında kısmen kalmaktadır.

Kıymeti : 11.806.185,50 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 12/08/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 08/09/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : SAHİL MAHALLESİ, ESKİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ BİNASI GİRİŞ KAT.

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/294 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 
Geri Dön