Tarabya'da 8 milyon TL'ye icradan satılık kargir bina ve arsası!

Tarabya'da 8 milyon TL'ye icradan satılık kargir bina ve arsası!İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü,İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, 832 ada, 51 parsel, Tarabya Mahallesi'nde yer alan kargir bina ve arsasını 8 milyon TL'ye icradan satıyor...


İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, 832 ada, 51 parsel, Tarabya Mahallesi, 595 metrekare yüzölçümü kargir bina ve arsası 8 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 18 Haziran 2019 tarihinde saat 16:10'da yapılacak. 

İhale ilanı:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2017/139 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ;Tapu Kaydı/Özellikleri: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, 832 Ada, 51 Parsel, TARABYA Mahallesi, 595,00 m2 Yüzölçümü. Satış konusu taşınmaz, İstanbul, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mahallesi, No: I8 de bulunan 832 ada 51 parsel numarasında kayıtlı 595.00 m2, Ergene Sokağı köşesinde 4 Katlı Kargir Bina ve Arsası' vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Keşif esnasında yapı gezilip görülmüştür. Parselin dört bir yanı taş kaplamalı olan 2.00 m. yüksekliğinde ihata duvarlıdır. Önce morkizli ferforje bahçe kapısından girilmekte ve bu girilen bahçede açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Bahçe kapısı ile aynı formda bir cümle kapısından dava konusu yapının zemin katma girilmektedir.Yapı, bodrum kat+zemin kat + 3 normal kattan müteşekkil betonarme karkas statik sistemde inşa edilmiştir. Dış cephesi ısı yalıtımı üzeri cam mozaik/btb kaplıdır.Bodrum katta; Kalorifer kazan dairesi, kapalı havuz (inşaat halinde), banyo- wc, mutfak, ada ve garaj), Zemin katta: Salon, duş, kış bahçesi,1. normal katta: Balkonları bulunan salon, banyo ve biri banyolu olmak üzere 3 oda bulunmaktadır. 2. normal katta: Balkonları bulunan salon, ebeveyn banyolu yatak odası, balkonlu mutfak ve lavabo- wc bulunmaktadır. 3. normal katta: 128,00 m2 teraslı sabn, oda, mutfak, banyo bulunmaktadır.Yapının inşasında lüks malzeme ve 1. Sınıf işçilik kullanılmıştır.Mahallinde bodrum kat 250,00, zemin kat 125,00 1. Normal kat 155.00, 2. Normal kat 155,00 ve 3. Normal kat 82,00 m2 olup toplamda 767,00 m2 kapalı alanı bulunmaktadır.Bu kapalı alandan ayrı olarak 128,00 m2 açık seyir terası bulunmaktadır.Yapının her katı değişik m2' lerde olup bodrum ve çatı katı dahil yaklaşık 995.00 m2 inşaat alanı bulunmaktadır. Bodrum kattaki garaj ite bağlantılı asansörü bulunmaktadır. Tadilat ile yenilenmiş kullanıma hazır kaloriferli ve yaklaşık 30 yaşındadır. Dosyasında bulunan belediyesinin 26.07.2017 tarih ve 19423 sayılı yazı eki göndermiş olduğu cd' sinden anlaşıldığı üzere her katta farklı 1 daire olacak şekilde düzenlenmiş olup mahallinde projesi hilafına müstakil kullanımlı villa şeklinde dizayn edilmiştir.Boğaz manzaralıdır. Satış konusu taşınmazın değerine itiraz dilekçesinde taşınmazın katlar arası asansör ile bağlantılı olduğu ve 4 bağımsız bölüm olarak değerlendirilmesi gerektiği anlatılmakta ve raporda değinilmediği ifade edilmektedir. Kök raporumuzda bu duruma açıklık getirilmiş olup "Belediyesinin 26.07.2017 tarih ve 19423 sayılı yazı eki göndermiş olduğu cd' sinden anlaşıldığı üzere her katta farklı 1 daire alacak şekilde düzenlenmiş olup mahallinde projesi hilafına müstakil kullanımlı villa şeklinde dizayn edilmiştir.” Nitekim kök raporumuzda:“Bodrum katta; Kalorifer kozan dairesi, kapalı havuz inşaat halinde), banyo -wc, mutfak, oda ve garaj" şeklinde yer almaktadır. Taşınmazın terasından bahsedilmediği doğru olmayıp kök raporumuzda "Bu kapalı alandan ayrı olarak 128.00 m2 açık seyir terası bulunmaktadır.“ Cümlesine yer verilmiştir.
Adres: Tarabya Mahallesi, No: I8 Sarıyer / İSTANBUL
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.03.2017 gün 5965 sayılı yazılarında; İstanbul İlî, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 832 ada, 51 no.lu parselin Boğaziçi Alanı Slüet dışı Gerigörünüm Bölgesi sınırlarında kaldığı. Satış konusu parselin 29.07,2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında TAKS: 0.15, KAKS:0.45 ve maksH; 9.50 m. yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta olduğu; İmar işlem dosyasında 19.10.1987 onay tarihli 87/2672 sayılı mimari projeye esas 19.10.1987 tarih 87/2-56, 87/2-256 sayılar ile yapı ruhsatı, 26.12.1988 tarih ve 6878 sayı ile 4 bağımsız bölümlü bina için yapı kullanma İzin Belgesi verildiği; Belirtilmektedir.
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 16:10 - 16:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/139 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/05/2019

*Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.