04 / 07 / 2022

Bayrampaşa Belediyesi'nden halı saha kiralama ihalesi!

Bayrampaşa Belediyesi'nden halı saha kiralama ihalesi!

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı,Yenidoğan Mahallesi ve Kocatepe Mahallesi'ndeki halı sahaları ihaleye çıkarıyor...Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki halı sahaların kiralanması için ihale düzenleyecek.

Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki Bayrampaşa Kaymakamlığı hizmet binası arkasında yer alan halı saha ve eklentilerinin 3 yıllığına kiraya verilecek. Kiralama ihalesi, 25 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00’da Belediye Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Kocatepe Mahallesi, Şehir Parkı Caddesi üzerinde bulunan Kuru Gıdacılar Parkındaki 3 adet halı saha ve işletme binasının zemin katındaki soyunma odalarının da bulunduğu idari kısmının 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi ise 1 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’da yapılacak.

Yenidoğan mahallesindeki halı saha 21 bin TL+KDV muhammen bedelle, Kocatepe mahallesindeki halı sahalar ise 55 bin TL+KDV muhammen bedelle kiralanacak.

Yenidoğan Mahallesi ihale ilanı:

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan Bayrampaşa Kaymakamlığı hizmet binası arkasında yer alan halı saha ve eklentilerinin 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.

Şartnamesi 100 TL bedelle Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 25 Ekim 2018 tarih, Perşembe günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden yapılacaktır.

21.000,00 TL+KDV/ay muhammen bedelle 3 yıllığına kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3’ü(22.680,00 TL) tutarında geçici teminat ve 2 aylık kira bedeli(42.000,00 TL) karşılığı iştirak(kefalet) teminatı alınması kaydıyla.

İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER

a) Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

d) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

e) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) (Tüzel Kişiler)

f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi.Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

g)Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete)(Tüzel Kişiler)

h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair İşletme Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müracaatları gerekmektedir.


Kocatepe ihale ilanı için:

Kocatepe Mahallesi, Şehir Parkı Caddesi üzerinde bulunan Kuru Gıdacılar Parkındaki 3 adet halı saha ve işletme binasının zemin katındaki soyunma odalarının da bulunduğu idari kısmının 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.

Şartnamesi 250 TL bedelle Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 01 Kasım 2018 tarih, Perşembe günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden yapılacaktır.

55.000,00 TL+KDV/ay muhammen bedelle 3 yıllığına kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3’ü(59.400,00 TL) tutarında geçici teminat ve 4 aylık kira bedeli(220.000,00 TL) karşılığı iştirak(kefalet) teminatı alınması kaydıyla.

İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER

a) Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

d) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

e) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) (Tüzel Kişiler)

f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi.Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

g)Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete)(Tüzel Kişiler)

h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair İşletme Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müracaatları gerekmektedir.